Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

 Rządowy program pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje każdemu uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wniosek o dofinansowanie może złożyć rodzic, pełnoletni uczeń lub inna osoba, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Zgoda powinna być dołączona do wniosku.

Termin składania wniosków w szkole: 7 września 2023r. Maksymalna kwota dofinansowania: 445 zł.

Osobą przyjmującą wnioski i udzielającą wyjaśnień w przypadku wątpliwości jest pedagog specjalny Krystyna Sławińska, pok. 215.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content