Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Kreatywna młodzież – innowacje warszawskich uczniów i studentów

Po dłuższej przerwie powraca program „Kreatywna młodzież” prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowany przez m.st. Warszawę. Projekt adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych tj. szkół branżowych I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kreatywności i innowacyjności oraz rozwój kompetencji społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Kreatywna młodzież ma także na celu wsparcie inicjatyw i form działania młodzieży oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji społecznych.  

Innowacje techniczne młodzieży

Program realizowany jest w formie konkursu innowacji technicznych. Adresowany jest do grup młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. 

– Grupy młodzieży uczestniczące w konkursie na innowacje otrzymują wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe – mówi koordynator projektu Sławomir Piwowarczyk z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Podczas programu młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, ma także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu oraz ze studentami wspierającymi proces tworzenia prototypów innowacji. 

– Kreatywne działania młodzieży mogą dotyczyć różnych dziedzin. W konkursie nie ma ograniczeń tematyki proponowanych rozwiązań. Młodzież może realizować projekty związane z zainteresowaniami, profilem szkoły, zagadnieniami społecznym, nauką – dodaje Sławomir Piwowarczyk.

Aby zgłosić swój pomysł należy wypełnić formularz na stronie fundacji (https://www.pcyf.org.pl/) Na zgłoszenia czekamy do 07 listopada 2023 r.

Na zakończenie zorganizowana zostanie gala podsumowująca z udziałem m.in.: młodzieży i studentów ze szkół i uczelni, które wezmą udział w programie; nauczycieli; przedstawicieli biznesu, w tym jurorów konkursu na innowacje; przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli m. st. Warszawy.

Warsztaty inspirujące: Zrównoważone Miasto i Smart City

W ramach programu, młodzież będzie miała możliwość skorzystania z warsztatów inspirujących, które odbędą się 17 i 24 października w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej w Warszawie, w godzinach 10-14. Warsztaty poruszą takie zagadnienia jak Zrównoważone miasto, czy Smart City.

Warsztaty inspirujące dla młodzieży na temat zrównoważonego miasta i smart city są doskonałą okazją do zachęcenia uczestników programu Kreatywna Młodzież do myślenia kreatywnego o przyszłości naszych miast i o sposobach jakie technologie i zrównoważone praktyki mogą wpłynąć na ich rozwój

Aby skorzystać z warsztatów należy przesłać mailowe zgłoszenie zawierające  imię, nazwisko i numer telefonu na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl do 10 października 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji Daniel Dąber sala 412

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content