Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XIX Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Hasłem tegorocznej edycji jest:  Zrównoważone przedsiębiorstwo:
– gospodarowanie zasobami
– oddziaływanie na otoczenie
– godna praca

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu.
Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.
Partnerami Organizacyjnymi są: wydawnictwo Difin oraz firma Plagiat – sponsorzy nagród oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a także Studenckie Forum Business Centre Club.
W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
Patronatem medialnym Olimpiadę objęli: portal Perspektywy.pl oraz czasopismo Głos Nauczycielski.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy : emilia.cizio@tm1.edu.pl do 27 października 2023 roku.

Opiekunem Olimpiady jest Pani Emilia Cizio.

Zapraszamy na stronę: https://www.olimpiada.edu.pl/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content