Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zaproszenie do udziału w projekcie ,,KOMPETENTNI WARSZAWIACY’’

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „KOMPETENTNI WARSZAWIACY” jest to kontynuacja zadania pn. „KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI”, który realizowaliśmy w roku 2022/2023. Projekt współfinansowany jest również przez m.st. Warszawę, a realizowany przez Fundację ZIEMIA I MY we współpracy z firmami i szkołami. W tym roku nie przewidujemy konferencji w ramach projektu.

 Rekrutacja ruszyła właśnie dziś, link do zapisów jest poprzez stronę: https://ziemiaimy.org/kompetentni-warszawiacy/?et_fb=1&PageSpeed=off w pierwszej kolejności rejestrują się szkoły: https://forms.office.com/e/rPEdkW1s2i, następnie uczniowie (szczególnie kształcący się w zawodzie Mechatronik): https://forms.office.com/e/TuWaFMbtg0

Rekrutację uczniów planujemy zakończyć w październiku, ponieważ w listopadzie mamy już pierwsze terminy na szkolenia. Oczywiście terminy mogą ulec zmianie, jeśli uczniom nie będą pasowały.

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie internetowej.

 OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na przeprowadzeniu dla grupy uczniów spotkań, podczas których młodzi ludzie będą mogli poruszyć i rozwiązać problem w firmie, jaki to będzie problem zależy od każdej firmy indywidualnie. Planujemy rekrutację 5 grup po max. 12 chętnych uczestników. Łącznie około 50-60 uczestników.

Przed spotkaniami w firmach uczestnicy będą mieli spotkania z trenerem w zakresie kształtowania kompetencji takich jak komunikacja, współpraca w grupie itp.

Każda grupa będzie miała 10 godz. spotkań, spotkania ruszają już w listopadzie.

 Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników kompetencji przyszłości oraz wykorzystanie ich w konkretnej sytuacji w danej firmie, aby mieli możliwość porozmawiania nt. danego problemu z pracownikami z firm, które wezmą udział w projekcie, oraz próbowali sami dojść do rozwiązania danego problemu ze wskazówkami od pracownika z danej firmy.

 Zaplanowaliśmy na takie spotkania w firmie dla jednej grupy łącznie około 6 – 8 godzin. w jednym spotkaniu będzie uczestniczyć od 7 do 12 uczniów. Np. 3 spotkania po 2 godziny lub dwa spotkania po 3 godz.  lub 1 spotkanie trwające 6 godzin. Godzina spotkania pozostanie ustalona we współpracy z firmami i uczestnikami, zostaną one przeprowadzone między 20 listopada 2023, a 23 czerwca 2024, jednak z naciskiem na rok 2024.

Projekt zakłada, że część firm zaproponuje praktyki dla zainteresowanych, oraz min. 1 staż w firmie.

 KORZYŚCI DLA SZKOŁY i UCZESTNIKÓW

 Rozwój kompetencji uczestników

  1. Współpraca z biznesem, być może długofalowa, nawiązanie współpracy z firmami.
  2. Podniesienie prestiżu Państwa szkoły jako otwartej na nowe wyzwania i obecny rynek pracy.
  3. Kształtowanie kompetencji technicznych wśród uczniów z Państwa szkoły
  4. Doradztwo indywidualne dla chętnych uczestników od Ekspertów z danych firm w łącznym wymiarze 20 godz.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW Z PAŃSTWA SZKOŁY

 DO PROJEKTU ZOSTAŁY ZAPROSZONE FIRMY:

 FESTO POLSKA – www.festo.com

FANUC POLSKA – https://www.fanuc.eu/pl/pl

MENNICA POLSKA –  www.mennicapolska.com.pl

GRAHAM PACKAGING – https://www.grahampackaging.com/

FABA – https://faba.pl/

PCO S.A. – https://pcosa.com.pl/pl/strona-glowna/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content