Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

KONKURS „ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI” (wg formuły World Skills)

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 jest partnerem projektu„SkillsComp: konkursy umiejętności szansą na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” finansowanego ze środków europejskiego programu Erasmus+, którego koordynatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Projekt SkillsComp realizowany ma na celu zwiększenie ilości i jakości partnerstw szkolno-biznesowych poprzez organizację konkursów umiejętności zawodowych. Projekt koncentruje się na szkołach branżowych i technikach, jako indywidualnych podmiotach, które mają potencjał planowania i realizacji konkursów umiejętności. Projekt promuje również międzynarodową inicjatywę WorldSkills, która pokazuje, jak ważne są umiejętności zawodowe i, co najważniejsze, motywuje młodych ludzi do nauki zawodu i osiągania doskonałości w swoim fachu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 ogólnopolskie konkursy umiejętności zawodowych w następujących kategoriach:

  • Elektronika Prototypowanie
  • Robotyka Mobilna
  • Zarządzanie Systemami Sieciowymi

Technikum Mechatroniczne nr 1, wspólnie z Cisco Poland oraz oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest organizatorem konkursu Zarządzanie Systemami Sieciowymi.

Konkurs jest rywalizacją jednoosobową polskich uczniów i daje możliwość kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland w konkurencji IT Network Systems Administration. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przyporządkowanych do branży teleinformatycznej (INF) na kierunkach kształcenia technik informatyk, technik teleinformatyk.

UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się na stronie https://skillscomp.itee.radom.pl/, gdzie znajdują się wszystkie informacje, szczegóły, terminy i regulamin.

Zgłoszenia należy wysłać do 12 grudnia 2023. Półfinał online już 19 grudnia.

Uczniowie ZSLiT nr 1, którzy chcieliby zgłosić się do konkursu proszeni są o kontakt z p. Karoliną Dołomisiewicz (p. 114 lub karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl) lub p. Magdaleną Polak (p. 115 lub magdalena.polak@tm1.edu.pl).

Zapraszamy!!

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content