Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

SUKCES TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO NR 1 IM. PIOTRA DRZEWIECKIEGO W WARSZAWIE

11 stycznia 2024 r. Kapituła Rankingu Perspektywy ogłosiła najlepsze licea i technika w województwach i Polsce.


Z ogromną dumą i radością informujemy, iż Technikum Mechatroniczne nr 1  im. Piotra Drzewieckiego
 po raz kolejny znalazło się na podium rankingu zajmując:

2 miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 

Podczas Gali XXVI Rankingu Liceów i Techników 2024 nasze technikum otrzyma również:

1 miejsce w  Maturalnym Rankingu Techników 2024

oraz

1 miejsce w  Wojewódzkim Rankingu Techników 2024

W XXVI edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi
 w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2024Rankingu Maturalnego Techników 2024 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2024.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę
 w maju 2023 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury
 z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Gratulujemy całej Społeczności Szkolnej !

Gala wręczenie dyplomów najlepszym szkołom z udziałem Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, odbędzie się 11 stycznia o godz. 12.00 na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i będzie transmitowana bezpośrednio: https://perspektywy.pl/portal/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content