Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Do wzięcia indeksy na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW (MAiR).

Konkurs nasz skierowany jest do uczniów lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników.

Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę (link) rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

Harmonogram konkursu:

I etap: tryb zdalny.
Formularz zostanie udostępniony w dniu 8 marca 2024 roku w godz. od 18:00 do 20:00 pod adresem: link

Wyniki etapu testowego są podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego Konkursu. Do finału zakwalifikowane będą osoby, które uzyskały powyżej połowy średniej liczby punktów trzech najlepszych uczestników, nie więcej jednak niż 40 osób.

II Etap:
Finał odbywać się będzie w siedzibie Wydziału w dniu 22 marca 2024 roku. Przeprowadzany będzie w formie pisemnej.

Grupa uczestników, nie większa niż 13 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w Finale Konkursu, uznanymi przez Komisję Konkursu za zadowalające, otrzymuje tytuł „Laureata”.

Laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach: 

  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki PW),
  • Mechatronika (Wydział Mechatroniki PW),
  • Automatyka i Robotyka Stosowana (Wydział Elektryczny PW),
  • Wszystkie kierunki na Wydziale Fizyki PW.

 Wszelkich informacji oraz wsparcia technicznego udziela p. Dominik Męczkowski

Link do strony Konkursu

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content