Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Jesteś uczniem naszej szkoły? Zatrzymaj się i przeczytaj. To ważne informacje dla Ciebie

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem 
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Czym są Standardy?

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które stawiają ochronę osoby małoletniej w centrum działań i wartości szkoły, tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko. W naszej szkole, pełnoletni uczniowie mają takie samo prawo do ochrony, jak małoletni.

Gdzie je znajdziesz i co w nich jest?

Pełna wersja Standardów jest dostępna na stronie naszej szkoły w zakładce Dokumenty . Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Warto znać swoje prawa oraz wynikające ze Standardów zakazy czy kontakty. Znajdziesz tam m.in. szczegóły bezpiecznych relacji. Jeśli doświadczasz krzywdzenia lub wiesz, że dotyczy to kogoś kogo znasz, otrzymasz wsparcie u KAŻDEGO PRACOWNIKA SZKOŁY. Dorośli wiedzą jaki następny krok zrobić, by Ci pomóc.

Z czego wynikają?

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w naszej szkole są odpowiedzią na tzw. Ustawę Kamilka

Co w związku z ich wdrożeniem będziemy robić?

Będziemy  m.in. przychodzić do klas, by przybliżyć Wam Standardy. Spotykać się z Waszymi opiekunami prawnymi, szkolić pracowników, by szkoła stała miejscem życzliwym, bezpiecznym, wolnym od przemocy.

W imieniu wszystkich pracowników szkoły, koordynator Standardów – Katarzyna Borowska

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content