Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

STYPENDIUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że do dnia 15 kwietnia 2024 r. trwa nabór wniosków do konkursu o przyznanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium zostało utworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Do wzięcia udziału w konkursie są zaproszeni min.:

  • uczniowie klas maturalnych;
  • absolwenci liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż
    w 2021 r. i nie podjęli studiów.

Kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy fundusze.stypendialne@uj.edu.pl oraz przesłać drogą mailową dokumenty i przygotowane przez siebie materiały. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dokonuje się selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rocznie przyznawane są 7 stypendia. Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewnia się:

  • stypendium 2100 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez Stypendystę kierunku (poza kierunkami prowadzonymi przez Collegium Medicum UJ);
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego UJ;
  • gwarancję miejsca w akademiku.

Szczegółowe informacje  i regulamin można znaleźć na stronie: Materiały informacyjne – Stypendia – Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl) oraz stypendia.uj.edu.pl.

Pytania należy kierować na adres fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub pod numer telefonu (+48) 12 663 26 29. 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content