Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wybory na przewodniczącego SU

Komisja wyborcza po przeprowadzonym naborze informuje, iż zgłosiło się dwóch kandydatów:  

  • Krzysztof Jurkowski z klasy 2tc 
  • Maksymilian Zbroja z klasy 4tb 

Kandydaci spełniają wszystkie opisane w Statucie kryteria oraz złożyli prawidłowe dokumenty. 

Informujemy także, o składzie komisji wyborczej: 

  • Łukasz Dadas z klasy 4tb – przewodniczący 
  • Igor Mazur z klasy 4tb 
  • Kinga Kurek z klasy 3la 
  • Dawid Dadas z klasy 1tb 
  • Jędrzej Kłosowski z klasy 1tb 
  • Małgorzata Radziszewska z klasy 1la 
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content