Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Olimpiada Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja staje się na całym świecie dziedziną strategiczną w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu: od edukacji, przez technologię, po przemysł i gospodarkę. Chcemy stworzyć nowe zawody dla uczniów szkół średnich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Wierzymy, że — na wzór Olimpiady Matematycznej czy Olimpiady Informatycznej — nasza inicjatywa zwiększy zainteresowanie tą dziedziną i stworzy liczną grupę pasjonatów-ekspertów sztucznej inteligencji.

Podobne inicjatywy pojawiają się obecnie w wielu krajach, a także na poziomie ponadnarodowym: 9–15 sierpnia 2024r. w Burgas, w Bułgarii, odbędzie się pierwsza w historii Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji. Polskę reprezentować będzie 4-osobowa drużyna, którą wyłoni krajowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji. 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content