Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Program Grantowy 2024

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat do udziału w programie grantowym dedykowanym rozwijaniu ich pasji badawczych oraz naukowych. Program ma na celu poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków na projekty związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki wsparciu Fundacji Empiria i Wiedza, program oferuje budżet w wysokości 21 000 zł. Program startuje 02 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia do części grantowej są przyjmowane od 2 kwietnia do 31 października 2024 roku. Dofinansowanie otrzymają projekty, których autorzy uzyskają certyfikat ukończenia części mentoringowej. Granty są przyznawane w odstępach miesięcznych, a maksymalny budżet miesięczny na granty wynosi 3000,00 zł. 

Projekty zgłoszone do dofinansowania biorą udział w comiesięcznych eliminacjach aż do momentu otrzymania grantu, zakończenia programu lub rezygnacji uczestnika. Uczestnicy mają możliwość aplikowania o grant w wysokości 500,00 zł lub 1000,00 zł, aby zrealizować swoje badania, projekty naukowe lub wynalazki. 

Program Grantowy dla Młodzieży: Explory 2024

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content