Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendium m.st Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub są zaangażowani w działania społeczne, a przy tym mają dobre wyniki w nauce. Stypendia mają długą tradycję – w tym roku nasze miasto przyzna je już po raz 20!

Ubiegać się o nie mogą uczniowie szkół podstawowych (począwszy od absolwentów III klasy) i ponadpodstawowych oraz studenci. Miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2500 zł.

Stypendia wypłacane są w comiesięcznych ratach, które wynoszą od 500 do nawet 1500 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

W roku 2024 stypendia zostaną przyznane już po raz 20 – to jubileuszowa edycja! Dotychczas, w ciągu 19 lat trwania programu, ze stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skorzystało blisko 10 tys. osób.

Nabór wniosków o stypendia w edycji 2024/2025 prowadzony będzie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w następujących terminach:

  •     dla uczniów: 21 czerwca – 31 lipca 2024
  •     dla studentów: 1 września – 10 października 2024

Jak zwiększyć swoją szansę?

Ubieganie się o stypendium odbywa się na zasadzie konkursu, w którym liczy się suma zebranych przez kandydata punktów.

Choć samo wypełnienie wniosku stypendialnego nie jest skomplikowane i odbywa się drogą elektroniczną, wymaga jednak zgromadzenia dokumentacji uzasadniającej ubieganie się o stypendium – to na jej podstawie przyznawane są punkty. W jej skład wchodzi zarówno dokumentacja wyników w nauce, jak i poświadczenie sytuacji materialnej. Największą wagę ma jednak trzeci element, czyli wykaz dodatkowej działalności i osiągnięć (np. kopie zgromadzonych dyplomów lub certyfikatów, rekomendacje nauczyciela czy trenera) – to właśnie za zaprezentowane w tej części i poparte zaświadczeniami aktywności można zdobyć najwięcej punktów. Osoby, które o stypendium ubiegają się po raz pierwszy, mogą wykazać swoje osiągnięcia aż z trzech ostatnich lat.

Starannie uzupełniony wniosek zwiększa szansę na otrzymanie stypendium. Dlatego pracownicy z Centrum Myśli Jana Pawła II zalecają, by wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu stypendialnego i zgromadzić potrzebne dokumenty.

Wykaz obowiązkowych i dodatkowych załączników, opis kryteriów oceny oraz poszczególnych etapów rekrutacji znajdują się na stronie stypendiajp2.pl

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content