Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendium m. st. Warszawy Sapere Auso

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.
Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.

Wnioski można składać od 21 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Wszelkie informacje dostępne pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/m-st-warszawa-stypendia-sapere-auso

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content