2023


Poniżej wzór wniosku dla etapu rekrutacji uzupełniającej. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 2 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu (z wyjątkiem kandydatów, których dokumenty są już w naszej szkole). 

Kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji z j. angielskiego w czerwcu, piszą go w dniu 3 sierpnia o godz. 10:00

Wyniki tego etapu zostaną opublikowane w dniu 9 sierpnia 2023 r.

Wniosek-o-przyjecie-REKRUTACJA-UZUPELNIAJACAPobierz

Wolne miejsca po zakończeniu etapu potwierdzania woli nauki:

Liczba wolnych miejscOddziały Technikum i Liceum
1 miejsce1ta TM technik informatyk klasa dwujęzyczna (2. język hiszpański)
Brak miejsc1ta TM technik informatyk klasa dwujęzyczna (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tb TM technik informatyk (2. język hiszpański)
2 miejsca1tb TM technik informatyk (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tc TM technik programista (2. język hiszpański)
Brak miejsc1tc TM technik programista (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tm TM technik mechatronik (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tm TM technik mechatronik (2. język hiszpański)
1 miejsce1la ang.+mat.+inform. (2. język hiszpański kontyn.)
1 miejsce1la ang.+mat.+inform. (2. język niemiecki kontyn.)
1 miejsce1lb ang.+mat.+inform. (2. język hiszpański)
Brak miejsc1lb ang.+mat.+inform. (2. język niemiecki)
2 miejsca1lc ang.+wos+ geografia (2. język hiszpański)
1 miejsce1lc ang.+wos+ geografia (2. język niemiecki)

Minimum punktowe zakwalifikowanych:

OddziałNajniższa liczba punktów
(1la/h) [O] inf-ang-mat (ang-hisz)164.45
(1la/n) [O] inf-ang-mat (ang-niem)163
(1lb/h) [O] inf-ang-mat (ang-hisz*)162.1
(1lb/n) [O] inf-ang-mat (ang-niem*)161.05
(1lc/h) [O] geogr-ang-wos (ang-hisz*)155.15
(1lc/n) [O] geogr-ang-wos (ang-niem*)149.8
OddziałNajniższa liczba punktów
(1ta/h) [D] Technik informatyk (ang-hisz*)189.09
(1ta/n) [D] Technik informatyk (ang-niem*)185.98
(1tb/h) [O] Technik informatyk (ang-hisz*)169.7
(1tb/n) [O] Technik informatyk (ang-niem*)170
(1tc/h) [O] Technik programista (ang-hisz*)175.25
(1tc/n) [O] Technik programista (ang-niem*)174.85
(1tm/h) [O] Technik mechatronik (ang-hisz*)171.9
(1tm/n) [O] Technik mechatronik (ang-niem*)173.25

Listy zakwalifikowanych zostaną powieszone w szkole 21 lipca około godz. 12:00. Informację o wynikach rekrutacji najprościej jest uzyskać logując się bezpośrednio do systemu naboru warszawa.edu.com.pl lub do aplikacji mobilnej eLO! 2023. Kontakt telefoniczny ze szkołą może być utrudniony.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). Oryginały należy złożyć do 26 lipca do godz. 15:00. Niezłożenie oryginałów w tym terminie oznacza nieprzyjęcie do szkoły i uwolnienie miejsca dla innych kandydatów (rekrutacja uzupełniająca).

W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok, a następnie niszczona.

Osoby nigdzie niezakwalifikowane czekają na etap rekrutacji uzupełniającej – wnioski można składać od 31 lipca do 2 sierpnia. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy po 26 lipca pozostaną wolne miejsca, tzn. ktoś nie złoży oryginałów. Nadal obowiązuje kolejność wg punktów naliczonych wg tych samych zasad, co w I etapie. System elektroniczny na tym etapie nie działa – wnioski składa się osobiście w każdej z wybranych szkół.

Od 21 lipca można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów w godz. 8:00 – 15:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • kwestionariusz szkolny (Prosimy o druk dwustronny na 1 kartce),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
 • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.


Do 12 lipca do godz. 15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy sami zakładali swoje konta w systemie powinni wpisać do systemu swoje oceny przed zlożeniem dokumentów w szkole (za pozostałych kandydatów robią to szkoły podstawowe).

Sekretariat działa w godzinach 8:00 – 15:00.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Nie przyjmujemy samodzielnie wykonanych kserokopii świadectwa.

Prosimy o nieprzynoszenie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością). Proszę sprawdzić, czy szkoła podstawowa prawidłowo wpisała na świadectwie konkursy – osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł/miejsce) zgodnie z wykazem konkursów Kuratora Oświaty. 

Przypominamy, że świadectwo można przywieźć dopiero od 7 lipca razem z wynikami egzaminu ósmoklasisty – ułatwi to pracę komisji rekrutacyjnej.

Komisja będzie zajmować się weryfikacją osiągnięć w dniach 10 -12 lipca.


UWAGA! Wnioski są akceptowane na bieżąco. Od złożenia mija maksymalnie 1 dzień roboczy do pojawienia się komunikatu „wniosek zaakceptowany”. Jeżeli Państwo złożyli swój wniosek, a takiego komunikatu w systemie nie otrzymaliście, prosimy o niezwłoczny kontakt z SEKRETARIATEM szkoły. Problem najczęściej dotyczy wniosków składanych drogą elektroniczną i pojawia się w trakcie składania podpisu elektronicznego – dla szkoły takie wnioski są niezłożone.

UWAGA! Jeżeli na wniosku zostal wybrany oddział DWUJĘZYCZNY (D) termin składania wniosków upływa w dniu 29 maja o godz. 15:00!


Dzień otwarty 25 marca 2023 r. (sobota) w godz. 9:30 -13:30

Harmonogram:

 • spacer po szkole z uczniami przewodnikami wg mapy,
 • godzinne spotkania z kierownictwem szkoły – sesja pytań i odpowiedzi  w sali 416 (IV piętro) w dwóch turach:
  • I tura godz. 10.00
  • II tura godz. 12.00,
 • spotkania z nauczycielami,
 • zwiedzanie sal lekcyjnych zawodowych,
 • sala 211 ( II piętrotransmisja LIVE ze spotkań  z kierownictwem szkoły o 10.00 i 12.00.

Ważne!

 1. Prosimy o punktualne przybycie na spotkania z kierownictwem szkoły – umożliwi to sprawne przeprowadzenie panelu, zarówno podczas I oraz II tury.
 2. Nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.
 3. Po zakończeniu wydarzenia, nagrania ze spotkań będą umieszczone na stronie szkoły  https://tm1.edu.pl/ w zakładce strefa kandydata

Rekrutacja 2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski o przyjęcie wg poniższego wzoru należy składać od 1 do 3 sierpnia do godz. 15:00 bezpośrednio w szkole. Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu (z wyjątkiem kandydatów, których dokumenty są już w naszej szkole). Sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (jeżeli do niego nie przystępowali w czerwcu) odbędzie się 4 sierpnia o godz. 10:00.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną podane 12 sierpnia.

Sekretariat pracuje w godzinach 8:00 – 15:00

Wolne miejsca 28 lipca


Listy zakwalifikowanych zostaną powieszone w szkole 20 lipca o godz. 14:00. Informację o wynikach rekrutacji najprościej jest uzyskać logując się bezpośrednio do systemu naboru warszawa.edu.com.pl lub do aplikacji mobilnej eLO! 2022. Kontakt telefoniczny ze szkołą może być utrudniony.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). Oryginały należy złożyć do 27 lipca do godz. 15:00. Niezłożenie oryginałów w tym terminie oznacza nieprzyjęcie do szkoły i uwolnienie miejsca dla innych kandydatów (rekrutacja uzupełniająca).

W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu, jeżeli były składane osobiście (a nie mailowo) i była to kopia otrzymana w szkole podstawowej. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok, a następnie niszczona.

Osoby nigdzie niezakwalifikowane czekają na etap rekrutacji uzupełniającej – wnioski można składać od 1 do 3 sierpnia.

Od 21 lipca można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów w godz. 8:00 – 15:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • kwestionariusz szkolny ( Formularz działa poprawnie w programie Acrobat Reader; otwierany w przeglądarce może sprawiać problemy. Prosimy o druk obustronny na 1 kartce.),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
 • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.


Do 13 lipca do godz. 15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Nie przyjmujemy kolorowych kserokopii świadectwa.

Prosimy o nieprzynoszenie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością). Proszę sprawdzić, czy szkoła podstawowa prawidłowo wpisała na świadectwie konkursy – osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł) oraz roku szkolnego, ponieważ w różnych latach obowiązują różne listy punktowanych konkursów zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2022 r. – Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przypominamy, że świadectwo można przywieźć dopiero od 8 lipca razem z wynikami egzaminu ósmoklasisty – ułatwi to pracę komisji rekrutacyjnej.


Zachęcamy do składania wniosków elektronicznych – skierowanie na badania (tylko technikum) jest wtedy wysyłane pocztą elektroniczną. Prosimy także o monitorowanie w systemie, czy wniosek został zaakceptowany (trwa to zwykle 1 – 2 dni robocze).

Przypominamy, że termin składania podań, na których wybrana jest klasa dwujęzyczna upływa 30 maja o godz. 15:00, a kandydaci mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu z języka angielskiego w dniu 3 czerwca.


Zapisy do burs w roku szkolnym 2022/2023 – Edukacja (um.warszawa.pl)


Prosimy o dokładne zapoznanie się z zawartością wszystkich zakładek w STREFIE KANDYDATA – staraliśmy się tam zamieścić wszystkie istotne informacje.


Zapraszamy też na nasz kanał https://www.youtube.com/channel/UCUpZaB8wsWOHk5rsbissOUQ Nasi uczniowie przygotowali dla kandydatów krótkie filmy, które pomogą poznać szkołę i jej ofertę, a przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda Wiśniowa od środka. Zachęcamy także do obejrzenia starszych filmów, które pokazują życie naszej społeczności, jej zainteresowania i talenty, czyli coś czego dziś nie możemy Państwu pokazać zapraszając na prawdziwe zwiedzanie szkoły.


Rekrutacja 2021

Progi punktowe 2021 = limit punktów kwalifikujących do przyjęcia:

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą poprzedniej rekrutacji. Pozostawiamy je, ponieważ mogą być dobrym źródłem informacji, jak przebiega ten proces.

LXXX LO im. L. Staffa – 156,00

Technikum Mechatroniczne nr 1

technik informatyk klasa dwujęzyczna – 178,43

technik informatyk – 167,00

technik programista – 172,85

technik mechatronik – 162,60


Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu, jeżeli były składane osobiście (a nie mailowo) i była to kopia otrzymana w szkole podstawowej. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok a następnie niszczona.

Od momentu publikacji list można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • kwestionariusz szkolny (poniżej – prosimy o druk dwustronny) ,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
 • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.

Organizujemy kiermasz używanych podręczników w pierwszych tygodniach września.

Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów do 30 lipca, nie zostają przyjęci do szkoły. W takim przypadku wolne miejsca pozostaną na etap rekrutacji uzupełniającej. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30 lipca br. do godz. 15:00, wskazując termin wykonania badań.


Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością) – osiągnięcia brane pod uwagę muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł) oraz roku szkolnego.

Kopie można składać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 lub drogą elektroniczną. Prosimy o korzystanie wyłącznie z adresu: rekrutacja@tm1.edu.pl


Wolne miejsca – stan na 28 sierpnia 2020: brak wolnych miejsc.

Osoby niezakwalifikowane mogą odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu w ciągu roku od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do innych szkół zgłaszają się bezpośrednio do nich z oryginałami.

Osoby zakwalifikowane składają:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, (jest to tzw. „potwierdzenie woli”)
 • kwestionariusz szkolny (do pobrania poniżej – prosimy o druk dwustronny)
 • 2 fotografie (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem) – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle,
 • oraz w technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie

Kartę zdrowia ze szkoły podstawowej i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść po rozpoczęciu roku szkolnego.

Termin złożenia dokumentów upływa 18 sierpnia o godz. 15:00.

Uwaga! Jeśli kandydaci do technikum nie dysponują zaświadczeniem lekarskim, wówczas do 18 sierpnia informują o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej.

Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego upływa 25 września. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje skreśleniem z listy uczniów.

Kandydaci zakwalifikowani do innych szkół zgłaszają się bezpośrednio do nich z oryginałami.

Osoby zakwalifikowane składają:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, (jest to tzw. „potwierdzenie woli”)
 • kwestionariusz szkolny (do pobrania poniżej – prosimy o druk dwustronny)
 • 2 fotografie (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem) – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle,
 • oraz w technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie

Kartę zdrowia ze szkoły podstawowej i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść po rozpoczęciu roku szkolnego.

Termin złożenia dokumentów upływa 18 sierpnia o godz. 15:00.

Uwaga! Jeśli kandydaci do technikum nie dysponują zaświadczeniem lekarskim, wówczas do 18 sierpnia informują o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej.

Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego upływa 25 września. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje skreśleniem z listy uczniów.


***


***


Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 30 czerwca 2020 (wtorek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:30. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku.

Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa do godziny 12:00. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
Kandydaci mają obowiązek mieć zakryty nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali.

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie (30 lipca) mają tylko te osoby, które poinformują szkołę o przyczynie swojej nieobecności do 30 czerwca (mail na adres rekrutacja@tm1.edu.pl).


Przed złożeniem kopii świadectwa w szkole, prosimy o sprawdzenie, czy kopia jest prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej (na każdej stronie adnotacja „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, okrągła pieczęć urzędowa oraz pieczęć i podpis dyrektora). Przypominamy, że punktacja za dodatkowe osiągnięcia jest przyznawana wyłącznie za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na podstawie ich treści. Za wpisy odpowiada dyrektor szkoły. Proszę upewnić się, że wpisy w sposób jednoznaczny umożliwiają komisji identyfikację konkursu, zdobytego tytułu / miejsca i roku szkolnego, w którym konkurs się odbył.

informacja Kuratora Oświaty

Zwycięzcy olimpiad lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez KURATORA OŚWIATY, którzy zgodnie z przepisami, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych, są zobowiązani do dołączenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu do składanej kopii świadectwa.


Wniosek do szkoły generuje się na stronie warszawa.edu.com.pl zgodnie z harmonogramem i zamieszczoną tam instrukcją.

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy  przesłać:

 • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.
 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@tm1.edu.pl

lub

 • wydrukowany i podpisany złożyć w szkole.

Adres mailowy na potrzeby rekrutacji to: rekrutacja@tm1.edu.pl

Na stronie MEN pojawił się już terminarz rekrutacji:

W Warszawie rekrutacja do burs także odbywa się poprzez system elektroniczny: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

************************************************

Ponieważ dni otwarte nie mogą się odbyć, prosimy o przesyłanie wszelkich pytań dotyczących rekrutacji poprzez formularz kontaktowy. Przed zadaniem pytania, prosimy o zapoznanie się z innymi zakładkami w Strefie Kandydata – można w nich znaleźć odpowiedzi na większość pytań.

Będziemy regularnie publikować na stronie odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

****************************************************

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów oraz rekrutacji. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14679,Harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji-nowe-rozwiazania-w-zwiazku-z-czasowym-ogranic.html

Kiermasz używanych podręczników

W pierwszym lub drugim tygodniu września w czytelni odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

UWAGA! Dotyczy to tylko klas po gimnazjum w technikum i liceum!

Podręczniki po szkole podstawowej ze względu na zmianę podstawy programowej są zupełnie inne.

Lista podręczników https://tm1.edu.pl/podreczniki/


Rekrutacja uzupełniająca lipiec 2019

FORMULARZ podania do rekrutacji uzupełniającej jest dostępny w szkole. Podania można składać do dnia 30 lipca do godz. 12:00. Lista zakwalifikowanych będzie dostępna 19 sierpnia.

Szkoła dysponuje następującymi wolnymi miejscami:

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

po GIMNAZJUM:

OddNazwa grupyLiczba wszystkich miejscLiczba przyjętychLiczba wolnych miejsc 
1gla h[O] ang-mat-inf (ang-hisz)862
1gla[O] ang-mat-inf (ang-niem*)27216
1glb[O] ang-pol-hist (ang-niem*)26233
1glb h[O] ang-pol-hist (ang-hisz)870 (1 miejsce zajęte z odwołania)

po SZKOLE PODSTAWOWEJ:

OddNazwa grupyLiczba wszystkich miejscLiczba przyjętychLiczba wolnych miejsc 
1pla[O] ang-mat-inf (ang-niem*)26233
1pla h[O] ang-mat-inf (ang-hisz)880
1plb[O] ang-biol-chem (ang-niem*)26224
1plb h[O] ang-biol-chem (ang-hisz)844
1plc[O] ros-pol (ros*-ang)34286

Technikum Mechatroniczne nr 1

 • brak wolnych miejsc

Wolne miejsca w technikum wykazywane w systemie są zablokowane ze względu na procedurę odwoławczą (termin wykonania badań lekarskich i nieprawidłowo wystawione świadectwa lub zaświadczenia o wynikach egzaminu) .

W rekrutacji uzupełniającej nadal decydują punkty obliczane w identyczny sposób jak na etapie pierwszym.


Progi punktowe 16 lipca 2019:

Po szkole podstawowej:

Liceum:

1pla – 158,05

1pla hiszpański – 168,5

1plb – 140

1plb hiszpański – 150,45

1plc – 76,95

Technik informatyk

1pta dwujęzyczna – 186,65

1pta dwujęzyczna hiszpański – 187,85

1ptb – 170,05

1ptb hiszpański – 172,15

Technik mechatronik

1ptm– 171,05

1ptm hiszpański – 175,5

Po gimnazjum:

Liceum:

1gla – 152,2

1gla hiszpański – 161,2

1glb – 123,4

1glb hiszpański – 148,2

Technik informatyk

1gta/b  – 162,2

1gta/b hiszpański – 164,4

Technik mechatronik

1gtm1/2 – 161,4

1gtm1/2 hiszpański – 161,6

Osoby zakwalifikowane składają:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (jest to tzw. „potwierdzenie woli”)
 • kwestionariusz szkolny (do pobrania powyżej – prosimy o druk dwustronny)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie (tylko technikum).

Kartę zdrowia z gimnazjum i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść po rozpoczęciu roku szkolnego.

Termin złożenia dokumentów upływa 24 lipca o godz. 10:00.

W przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 24 lipca 2019r. do godz. 10.00;
– po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Informacja Kuratora Oświaty o postępowaniu w przypadku braku badań lekarskich w terminie do 24 lipca:

Kandydaci, którzy złożą stosowne oświadczenie, nie znajdą się na listach przyjętych do szkoły. Po złożeniu zaświadczenia lekarskiego i przeprowadzeniu procedury odwoławczej mogą się pojawić na listach przyjętych w rekrutacji uzupełniającej z końcem sierpnia. Jednocześnie przypominamy, że bez złożenia do 24 lipca do godz. 10:00 oświadczenia wskazującego wyraźnie termin wykonania badań, procedura odwoławcza nie ma zastosowania.


Kandydaci po Szkole Podstawowej do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 24.06.2019 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:30. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły umieszczone będą listy z przydziałem do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 11:00. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które wybrały oddział dwujęzyczny w swoim wniosku niezależnie od preferencji i nie pisały go w pierwszym majowym terminie. Na test należy zgłosić się do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny jest najwyżej na liście preferencji.

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 28 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.


UWAGA! Mazowiecki Kurator Oświaty wydłużył termin etapu zmian wyboru preferencji do 24 czerwca do godz. 16:00. Jednocześnie wydawanie skierowań na badania może się rozpocząć dopiero po tym terminie czyli od 25 czerwca od 8:00.

Pracujemy 21 czerwca oraz w dniach 24 – 28 czerwca w godz. 8:00 – 16:00. Kopie świadectwa i wyników egzaminu muszą być prawidłowo potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej: na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły (okrągła pieczęć) oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (pierwszeństwo przyjęcia = 200 pkt) muszą także dołączyć zaświadczenie o uzyskanym tytule.


UWAGA! Zmiana terminu składania kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu – etap rozpocznie się 19 czerwca o 14:00.

Termin wydawania skierowań na badania lekarskie NIE ULEGŁ zmianie – od 21 czerwca.


Etap zmian wyboru preferencji rozpoczyna się 17 czerwca o godz. 10:00 a kończy 19 czerwca o godz. 16:00. W środę 18 czerwca zapraszamy w godzinach 8:00 – 15:30. Do wycofania wniosku niezbędna jest osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny). Proszę pamiętać, że do dokonywania zmian na miejscu w szkole, musza Państwo znać login i hasło do konta w systemie. Wniosek po dokonaniu zmian musi także zostać podpisany przez rodziców kandydata (przynajmniej jednego).


Informacje o osiągnięciach

Przypominamy, że punktacja za dodatkowe osiągnięcia jest przyznawana wyłącznie za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i na podstawie ich treści. Za wpisy odpowiada dyrektor szkoły. Proszę upewnić się, że wpisy w sposób jednoznaczny umożliwiają komisji identyfikację konkursu i zdobytego tytułu / miejsca.

Dodatkowe wyjaśnienia: https://tm1.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-wyjasnienie-1.pdf

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez KURATORA OŚWIATY są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – ci kandydaci zobowiązani są do dołączenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu do składanej kopii świadectwa i wyników egzaminu.

Finaliści konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych otrzymują punkty zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzeń w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego         (Dz. U. z 2017r. poz. 610 – po podstawówce, Dz. U. z 2017r. poz. 586 – po gimnazjum):

Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego (z różnych przedmiotów) –  10 pkt,

Za 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych)  – 7 pkt,

Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych) – 5 pkt,

Za tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

Za tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt,

Za tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

W przypadku Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:

Za tytuł laureata etapu ogólnopolskiego  – 7 pkt,

Za tytuł finalisty etapu ogólnopolskiego – 5 pkt.

Ww. osiągnięcia mogą być uzyskane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub   I-III gimnazjum.


Wyniki sprawdzianu z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego zostały wprowadzone do systemu rekrutacji. W systemie wynik pokazuje się po przeliczeniu przez współczynnik 0,27, natomiast próg punktowy jest podany przez system przed tym przeliczeniem.

 • liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu to 0 – 95
 • próg zaliczenia to 25% czyli minimum 23, 27 pkt z 95 pkt
 • po przeliczeniu przez współczynnik 0,27 do punktacji kandydata dolicza się maksymalnie 25,65 pkt (oznacza to wynik 95 pkt z testu), a próg zaliczeniowy to wynik 6,41 (23,27 z testu)
 • w systemie kandydat widzi wynik z testu już po przeliczeniu czyli wynik maksymalny to 25,65

Kandydaci po Szkole Podstawowej do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 27.05.2019 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 14:30. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły umieszczone będą listy z przydziałem do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 17:00. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które wybrały oddział dwujęzyczny w swoim wniosku niezależnie od preferencji. Na test należy zgłosić się do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny jest najwyżej na liście preferencji.

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 7 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy dopiero w wyniku zmian w dniach 17 – 19 czerwca wybrali oddział dwujęzyczny oraz ci, którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, przystępują do sprawdzianu: 24 czerwca 2019 r. godz. 09:00 – 11:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu w drugim terminie: 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez następujące warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim:

– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego,

– XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego,

– XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika,

– XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa,

– XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego,

– XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego,

– XLI LO im Joachima Lelewela,

– XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta,

– CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, 3

– CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego,

– CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej,

– Technikum Mechatroniczne nr 1.


Podania można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Etap rozpoczyna się 13 maja o godz. 8:00 i kończy 20 maja o godz. 15:00.

Podanie może złożyć rodzic lub uczeń. Przed przyjściem do szkoły prosimy o sprawdzenie:

– czy podanie zawiera wszystkie strony,

– czy w przypadku zaznaczenia kryteriów pierwszeństwa uzupełniono i dołączono wszystkie wymagane załączniki,

– czy podanie zostało podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

UWAGA! Po wydrukowaniu podania NIE WOLNO dokonywać w systemie żadnych operacji (np. zmian danych osobowych, wyboru oddziałów, ich kolejności, itp.) – podanie w systemie musi być identyczne z wersją papierową, żeby podanie mogło być zaakceptowane. W przypadku jakichkolwiek zmian zawsze należy wydrukować ponownie WSZYSTKIE strony podania (kod kreskowy na podaniu musi być identyczny na każdej stronie). Nie wolno również dekompletować podania, np. usuwać załączniki (jeżeli pojawiły się załączniki niewłaściwe, należy sprawdzić, czy błędnie nie zostały zaznaczone jakieś kryteria). Podania niezgodne z systemem są odrzucane. W przypadku błędów, istnieje możliwość poprawienia podania w szkole, jeżeli podanie składa rodzic (konieczność podpisu), któy zna login i hasło do konta w systemie.


prezentacja

konkursy_kuratoryjne

Zalacznik_nr_2_-_WYKAZ_zawodow_2019


3 kwietnia 2019 w godzinach 17:00 – 20:00 kandydaci do Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa oraz ich rodzice będą mogli wziąć udział w Dniach Otwartych. Spotkania informacyjne z dyrekcją odbędą się oddzielnie dla kandydatów, którzy kończą szkołę podstawową i gimnazjum. Spotkania dla każdej z grup odbędą się o dwóch godzinach – kandydat wybiera dogodną dla siebie godzinę.

Dodatkowo, podczas całego przedziału czasowego (17:00 – 20:00) kandydaci będą mogli zwiedzać szkołę: porozmawiać z nauczycielami i uczniami, zobaczyć sale lekcyjne i ich wyposażenie oraz zadawać pytania.

Harmonogram:

GodzinaSala 416

 

(budynek główny IV piętro)

Sala A

 

(budynek obok boiska)

Budynek główny
17:15gimnazjaliściósmoklasiścizwiedzanie
18:30gimnazjaliściósmoklasiścizwiedzanie

UWAGA: Nie będzie możliwości zaparkowania na terenie szkoły. 


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja będzie odbywała się niezależnie do oddziałów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum wg dotychczasowych zasad dla uczniów GIMNAZJÓW

oraz do oddziałów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Kandydat nie będzie ograniczony liczbą wybieranych szkół – będzie można wybrać WSZYSTKIE szkoły prowadzące rekrutację do klas pierwszych.

Liczba miejsc w technikum w oddziale jest uzależniona od wielkości pracowni zawodowych i nie może przekroczyć 32 (max 16 w grupie).

Prezentacja MKO o zasadach rekrutacji po GIMNAZJUM

prezentacja MKO o zasadach rekrutacji SZKOŁA PODSTAWOWA 

prezentacja MEN o rekrutacji

 


Informacje archiwalne

UWAGA! Podział na klasy jest wypadkową wyboru drugiego języka obcego, religii/etyki oraz płci (grupa wf dla dziewcząt). Liczba punktów nie jest brana pod uwagę. Listy będą dostępne po zakończeniu planowania organizacji, tj. najwcześniej w II połowie sierpnia.


Rekrutacja uzupełniająca lipiec 2018

Szkoła dysponuje następującymi wolnymi miejscami:

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

 • przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka – 1 wolne miejsce

Technikum Mechatroniczne nr 1

 • technik informatyk – 4 wolne miejsca
 • technik mechatronik – 1 wolne miejsce.

Oprócz podanych powyżej po 3 wolne miejsca w technikum i 1 miejsce w liceum są zablokowane ze względu na procedurę odwoławczą (termin wykonania badań lekarskich i nieprawidłowo wystawione świadectwo ukończe

W rekrutacji uzupełniającej nadal decydują punkty obliczane w identyczny sposób jak na etapie pierwszym.

Termin składania wniosków do rekrutacji uzupełniającej (wraz z kopiami dokumentów z gimnazjum) upływa 16 lipca.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 29 sierpnia o godz. 12:00. 


Najniższa liczba punktów do zakwalifikowania wynosiła:

Liceum – 133,6 oraz 142,4 w części z językiem hiszpańskim

Technik informatyk – 158,6 i 167,2 w części z językiem hiszpańskim

Technik mechatronik – 157 i 160 w części z językiem hiszpańskim

Informacje o ewentualnych wolnych miejscach (jeżeli ktoś z zakwalifikowanych nie złoży oryginałów) będzie dostępna 12 lipca po godz. 10:00.

Sekretariat szkoły jest otwarty pon – pt od 8:00 do 16:00.

Osoby zakwalifikowane składają:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (jest to tzw. „potwierdzenie woli”)
 • kwestionariusz szkolny:      (prosimy o druk dwustronny)
 • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • oraz zaświadczenie lekarskie (technikum).

Kartę zdrowia z gimnazjum i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść po rozpoczęciu roku szkolnego.

Termin złożenia dokumentów upływa 12 lipca o godz. 10:00.

W przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku
możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 12 lipca 2018r. do godz. 10.00;
– po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.   Komunikat Kuratorium


W piątek od godz. 12:00 do 16:00 można składać kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Komisja rekrutacyjna pracuje także w sobotę 9:00 – 13:00

oraz poniedziałek, wtorek i środę 25,26 i 27 czerwca do godz. 16:00.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.

Po weryfikacji osiągnięć przez komisję rekrutacyjną system naliczy liczbę punktów, która będzie podstawą do kwalifikacji kandydatów.

 

Etap zmieniania podań rozpoczyna się w piątek 15 czerwca o godz. 10:00.

Sekretariat szkoły jest otwarty w piątek do godz. 16:00, a w dniach 18 i 19 czerwca od 7:30 do 16:00.

Do anulowania podania niezbędna jest osoba dorosła, nowe podanie może złożyć sam kandydat (oczywiście jeśli zostało wcześniej podpisane przez rodziców).

 

UWAGA!!! Prosimy o wybieranie obu części oddziału w danym zawodzie (lub w liceum) – różnią się one tylko drugim językiem obcym. Wybranie tylko części z językiem hiszpańskim znacznie zmniejsza szanse na dostanie się do szkoły – to tylko 15 miejsc. Podania nie są wtedy rozpatrywane do części z niemieckim lub rosyjskim, a tam miejsc jest kilkukrotnie więcej.

Uwaga!!! Wszystkie strony podania muszą mieć ten sam kod paskowy. Dokonywanie zmian w systemie jest równoznaczne z koniecznością ponownego wydruku całego podania.

 

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018. otwórz

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w SEKRETARIACIE pokój 104 w godzinach 8:00 – 16:00. W dniu 18 maja (piątek) tylko do godz. 15:00.

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

 • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
 • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
 • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
 • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

Rekrutacja do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action

Prezentacja ze spotkania 14 marca 2018