Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

POPRAWKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: E.3, E.18, E.19, E.12, E.13, E.14 W SESJI ZIMOWEJ 2021 – dotyczy wyłącznie absolwentów.

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. mija termin składania deklaracji na egzaminy z kwalifikacji zawodowych w zawodzie: technik informatyk technik mechatronik Właściwą deklarację należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i jej scan przesłać w podanym terminie (11.09.2020 r.) na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. DOTYCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

Drodzy Uczniowie, jest szansa otrzymania STYPENDIUM w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021. Termin elektronicznej rejestracji wniosku stypendialnego upływa z dniem 9 września 2020 r. , a zatem czasu jest niewiele, a stypendia atrakcyjne 🙂 Poniżej link do wszystkich potrzebnych informacji: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/22-konkurs-opiekun-stypendysty-roku-20192020 Powodzenia ! […]

ŚWIADECTWA PO SESJI LETNIEJ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Świadectwa z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 po czerwcowych egzaminach – rozdawać będą wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach. Wychowawca przekaże też uczniom do wypełnienia deklaracje na kolejną – drugą kwalifikację w danym zawodzie. Osoby, którym nie powiódł się egzamin, otrzymają stosowną deklarację na egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021. Też na pierwszym spotkaniu z wychowawcą […]

STYPENDIA SAPERE AUSO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach XIII edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 Gotowy wniosek (tj. wypełniony i zarejestrowany w ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany przez […]

Wypłata premii Rady Rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce -DOTYCZY KLAS: I, II, III

Ostateczny termin przesłania Oświadczenia w celu otrzymania Premii Rady Rodziców za wyniki w nauce to 17 lipiec 2020 – piątek, godz. 15:00 Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Premie będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. (). Agnieszka Gwardiak

Stypendia im. Jana Pawła II

Rekrutacja dla uczniów będzie trwała do 31 lipca 2020 roku. adresowane do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie […]

Wypłata premii Rady Rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce

Premie będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. poniżej Oświadczenie 🙂 Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do wtorku 30 czerwca br. Agnieszka Gwardiak

MATURA Z INFORMATYKI

Zdający egzamin maturalny z informatyki, proszeni są o przybycie do szkoły w celu sprawdzenia działania komputera i zainstalowanego oprogramowania. Sprawdzanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. według poniższego harmonogramu: zdający egzamin w sali 300 – przychodzą na godz. 10:00 zdający egzamin w sali 304 – przychodzą na godz. 10:30 zdający egzamin w sali […]

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 i EE.02

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 odbędą się w terminach: PISEMNE: EE.08 – 23.06.2020 r. godz. 10:00,  w salach: 416, 209, 200 EE.02 – 23.06.2020 r. godz. 12:00, w salach: 416, 209 PRAKTYCZNY EE.08 30.06.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sale: 412 i 413 01.07.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; […]

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.14 i E.19

Poprawkowe egzaminy z kwalifikacji zawodowych E.14 i E.19 odbędą się w terminach: PISEMNY: E.19 – 23.06.2020 r.  godz. 14:00,  sala 209 (obecność o godz. 13:30 ) PRAKTYCZNY: E.14 – 25.06.2020 r. godz. 8:00, sala 300 (obecność o godz. 7:30) E.19 – 25.06.2020 r. godz. 9:00, sala 119 (obecność o godz. 8:15) E.19 – 25.06.2020 r. […]

Wypłata premii Rady Rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce dla maturzystów

Premie będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do wtorku 28 kwietnia br. Agnieszka Gwardiak

STYPENDYŚCI TECHNIKUM – MAZOVIA

Drodzy Stypendyści, przypominamy o kolejnym ważnym terminie, który mija 30 kwietnia 2020 W tym celu uruchomiono generator sprawozdań okresowych z realizacji IPRZU. Wygenerowane sprawozdanie należy zatwierdzić w systemie do w/w terminu. Informacje pod linkiem: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl Agnieszka Gwardiak

1 2 3 6
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training