Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE MATURALNE – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2021 r., proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji (1a, 1b, 1c), wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie jej na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 r. Identyfikator szkoły dla Technikum to: 146505-05303 Identyfikator szkoły dla Liceum to: 146505-2310D Agnieszka Gwardiak

MAZOVIA – ODBIÓR POŚWIADCZONYCH ŚWIADECTW.

Przypominamy, że 5 listopada 2020 r. tj. czwartek, mija termin złożenia wymaganych dokumentów do stypendium „Mazovia” w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa Decyduje data wpływu do urzędu !!! W szkole jest jeszcze sporo nieodebranych poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw. Prosimy nie zwlekać z […]

MAZOVIA – ODBIÓR POŚWIADCZONYCH ŚWIADECTW.

Informujemy, że od dnia 27.10.2020 r. (wtorek) – do dnia 30.10.2020 r.(piątek), w godzinach 7:45 – 15:30, będzie można odbierać poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty (świadectwa i inne) niezbędne do złożenia w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu przy ul. Brechta 3 w Warszawie. Dokumenty może odebrać zainteresowany uczeń oraz jego rodzic. Dokumenty przesłane we […]

Stypendium Mazovia – dot. uczniów Technikum.

Uczniowie wnioskujący o stypendium Mazovia muszą do końca tygodnia tj. do 23.10.2020 r. (piątek) włącznie, przesłać skan świadectwa z minionego roku szkolnego i ewentualnych dyplomów z osiągnięć – dotyczy klas: 2,3,4. Natomiast uczniowie klas pierwszych wysyłają mailem tylko prośbę o zrobienie kopii ostatniego świadectwa (jest złożone w szkolnym sekretariacie), by dyrektor szkoły mógł podpisać je […]

Świadectwa dojrzałości po poprawkowym egzaminie maturalnym.

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. – środa, po godzinie 12:30 w pokoju 114 A – będzie można odbierać świadectwa dojrzałości. Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości społecznej na terenie szkoły, dezynfekcji rąk tuż przy wejściu do budynku, noszenia maseczki, posiadania własnego długopisu oraz dowodu tożsamości. Agnieszka Gwardiak

POPRAWKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: E.3, E.18, E.19, E.12, E.13, E.14 W SESJI ZIMOWEJ 2021 – dotyczy wyłącznie absolwentów.

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. mija termin składania deklaracji na egzaminy z kwalifikacji zawodowych w zawodzie: technik informatyk technik mechatronik Właściwą deklarację należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i jej scan przesłać w podanym terminie (11.09.2020 r.) na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. DOTYCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

Drodzy Uczniowie, jest szansa otrzymania STYPENDIUM w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021. Termin elektronicznej rejestracji wniosku stypendialnego upływa z dniem 9 września 2020 r. , a zatem czasu jest niewiele, a stypendia atrakcyjne 🙂 Poniżej link do wszystkich potrzebnych informacji: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/22-konkurs-opiekun-stypendysty-roku-20192020 Powodzenia ! […]

ŚWIADECTWA PO SESJI LETNIEJ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Świadectwa z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 po czerwcowych egzaminach – rozdawać będą wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach. Wychowawca przekaże też uczniom do wypełnienia deklaracje na kolejną – drugą kwalifikację w danym zawodzie. Osoby, którym nie powiódł się egzamin, otrzymają stosowną deklarację na egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021. Też na pierwszym spotkaniu z wychowawcą […]

STYPENDIA SAPERE AUSO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach XIII edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 Gotowy wniosek (tj. wypełniony i zarejestrowany w ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany przez […]

Wypłata premii Rady Rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce -DOTYCZY KLAS: I, II, III

Ostateczny termin przesłania Oświadczenia w celu otrzymania Premii Rady Rodziców za wyniki w nauce to 17 lipiec 2020 – piątek, godz. 15:00 Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Premie będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. (). Agnieszka Gwardiak

Stypendia im. Jana Pawła II

Rekrutacja dla uczniów będzie trwała do 31 lipca 2020 roku. adresowane do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie […]

Wypłata premii Rady Rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce

Premie będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. poniżej Oświadczenie 🙂 Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do wtorku 30 czerwca br. Agnieszka Gwardiak

1 2 3 6
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content