Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

ODBIÓR ŚWIADECTW I DYPLOMÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Wydawanie świadectw i dyplomów po egzaminach z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej 2021 r., odbywać się będą według poniższych terminów i wytycznych. w każdy dzień roboczy – po umówieniu dokładnego terminu odbioru (agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl) – odbiór wyłącznie ŚWIDECTWA POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Z tej możliwości odbioru dokumentu, prosimy korzystać wyłącznie w sytuacji koniecznej. 28.05.2021 r. – ta […]

MATURA 2021 – ORGANIZACJA WEJŚĆ DO SZKOŁY

W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego dotarcia wszystkich do sal egzaminacyjnych, wpuszczanie do szkoły odbywać się będzie według poniższego schematu: 4, 5, 6, 7 i 11 maja 2021 r. WEJŚCIE GLÓWNE – uczniowie LO oraz nauczyciele, WEJŚCIE OD STRONY POŁUDNIOWEJ (OD SZATNI) – uczniowie klas informatycznych, WEJŚCIE OD BOISKA – uczniowie klas mechatronicznych i absolwenci. […]

ODBIÓR ŚWIADECTW PO EGZAMINACH Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SESJI ZIMOWEJ 2021.

Informujemy, że z uwagi na pandemię, możliwość odbioru w/w świadectw, będzie dopiero w pierwszych dniach maja – pierwsze dni egzaminów maturalnych – m.in. razem ze świadectwami ukończenia szkoły. O szczegółach organizacji odbioru dokumentów, informować będziemy w kolejnych komunikatach. Agnieszka Gwardiak

POPRAWKOWE EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – LATO 2021

Informujemy, że uczniowie którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej 2021 r., mogą podejść do tego egzaminu ponownie w sesji letniej 2021 r. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji w terminie do 8 kwietnia 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. Poniżej znajdują się deklaracje, które należy wypełnić i odesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl DEKLARACJE NA […]

WYNIKI PO EGZAMINACH Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PO SESJI ZIMOWEJ 2021.

KWALIFIKACJE DWULITEROWE Przypominamy o możliwości sprawdzenia wyników egzaminów, logując się do systemu przy pomocy kodów dostępu w dniu jutrzejszym, tj. 31.03.2021 r. od godz. 10:00. Informujemy, że szkoła nie ma dostępu do PORTALU ZDAJĄCEGO, dlatego nie ma możliwości udzielenia informacji telefonicznej o wyniku. Wydanie świadectw i dyplomów może nastąpić najwcześniej 8 kwietnia 2021 r. – […]

MAZOWSZE STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

Informujemy o zmianie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Zmiana dotyczy wypłat i brzmi: „Wypłata stypendium nastąpi w I lub II kwartale 2021 r.” Dlatego też, konieczne będzie zawarcie aneksów do umów stypendialnych. Szczegółowe informacje […]

WYNIKI PO EGZAMINACH Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SESJI ZIMOWEJ 2021.

Informujemy, że wyniki po egzaminach zawodowych dwuliterowych (EE.09, EE.21, EE.08, EE.02), które odbyły się zimą 2021 r., dostępne będą dla uczniów w systemie SIOEPKZ w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021 r. Przypominamy, że kody dostępu przekazane były Wam – zdającym, przez Wychowawców z końcem listopada 2020 r. Wówczas sprawdzaliście terminy […]

DEKLARACJE NA EGZAMINY ZAWODOWE – JEDNOLITEROWE – W SESJI LETNIEJ 2021 r. – WYŁĄCZNIE ABSOLWENCI.

Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji jednoliterowych w sesji letniej 2021 r. (dotyczy wyłącznie absolwentów), ubiega z dniem 21 lutego 2021 r. Deklaracje należy dokładnie i czytelnie wypełnić, podpisać własnoręcznie, zeskanować i przesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

DEKLARACJE NA SESJĘ LETNIĄ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Uczniowie klas trzecich Technikum składają deklaracje przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej do dnia 4 lutego 2021 r. – czwartek. Deklaracje te dostępne są w holu głównym szkoły. Proszę je wypełnić i zostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Osoby, które do tego czasu nie będą obecne w szkole, proszone są o wypełnienie […]

ORGANIZACJA PISEMNEGO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DNIU 12.01.2021 r.

Informujemy, że zdający egzaminy pisemne w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) o godzinie 14:00, wchodzić będą do budynku szkoły według poniższego schematu: Wejściem głównym – INFORMATYCY, Wejściem od strony południowej (od strony szatni) – MECHATRONICY. Przed budynkiem stać będą drogowskazy z napisem: „INFORMATYK” i „MECHATRONIK”, a porządku nad sprawnym wejściem do budynku czuwać będą pracownicy szkoły. […]

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZIMA 2021

PISEMNE 12 stycznia, godzina 10:00 – EE.08 12 stycznia, godzina 12:00 – EE.02 12 stycznia, godzina 14:00 – EE.09, EE.21 PRAKTYCZNE 14 stycznia – czwartek, godzina – 8:00 – E.14 15 i 16 stycznia – piątek i sobota, godzina: 8:00, 12:00, 16:00 – EE.21 17 stycznia – niedziela, godzina 8:00 – EE.21 18 stycznia – […]

DEKLARACJE MATURALNE – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2021 r., proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji (1a, 1b, 1c), wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie jej na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 r. Identyfikator szkoły dla Technikum to: 146505-05303 Identyfikator szkoły dla Liceum to: 146505-2310D Agnieszka Gwardiak

1 2 3 7
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content