Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE NA EGZAMINY ZAWODOWE – JEDNOLITEROWE – W SESJI LETNIEJ 2021 r. – WYŁĄCZNIE ABSOLWENCI.

Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji jednoliterowych w sesji letniej 2021 r. (dotyczy wyłącznie absolwentów), ubiega z dniem 21 lutego 2021 r. Deklaracje należy dokładnie i czytelnie wypełnić, podpisać własnoręcznie, zeskanować i przesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

DEKLARACJE NA SESJĘ LETNIĄ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Uczniowie klas trzecich Technikum składają deklaracje przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej do dnia 4 lutego 2021 r. – czwartek. Deklaracje te dostępne są w holu głównym szkoły. Proszę je wypełnić i zostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Osoby, które do tego czasu nie będą obecne w szkole, proszone są o wypełnienie […]

ORGANIZACJA PISEMNEGO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DNIU 12.01.2021 r.

Informujemy, że zdający egzaminy pisemne w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) o godzinie 14:00, wchodzić będą do budynku szkoły według poniższego schematu: Wejściem głównym – INFORMATYCY, Wejściem od strony południowej (od strony szatni) – MECHATRONICY. Przed budynkiem stać będą drogowskazy z napisem: „INFORMATYK” i „MECHATRONIK”, a porządku nad sprawnym wejściem do budynku czuwać będą pracownicy szkoły. […]

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZIMA 2021

PISEMNE 12 stycznia, godzina 10:00 – EE.08 12 stycznia, godzina 12:00 – EE.02 12 stycznia, godzina 14:00 – EE.09, EE.21 PRAKTYCZNE 14 stycznia – czwartek, godzina – 8:00 – E.14 15 i 16 stycznia – piątek i sobota, godzina: 8:00, 12:00, 16:00 – EE.21 17 stycznia – niedziela, godzina 8:00 – EE.21 18 stycznia – […]

DEKLARACJE MATURALNE – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2021 r., proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji (1a, 1b, 1c), wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie jej na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 r. Identyfikator szkoły dla Technikum to: 146505-05303 Identyfikator szkoły dla Liceum to: 146505-2310D Agnieszka Gwardiak

MAZOVIA – ODBIÓR POŚWIADCZONYCH ŚWIADECTW.

Przypominamy, że 5 listopada 2020 r. tj. czwartek, mija termin złożenia wymaganych dokumentów do stypendium „Mazovia” w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa Decyduje data wpływu do urzędu !!! W szkole jest jeszcze sporo nieodebranych poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw. Prosimy nie zwlekać z […]

MAZOVIA – ODBIÓR POŚWIADCZONYCH ŚWIADECTW.

Informujemy, że od dnia 27.10.2020 r. (wtorek) – do dnia 30.10.2020 r.(piątek), w godzinach 7:45 – 15:30, będzie można odbierać poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty (świadectwa i inne) niezbędne do złożenia w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu przy ul. Brechta 3 w Warszawie. Dokumenty może odebrać zainteresowany uczeń oraz jego rodzic. Dokumenty przesłane we […]

Stypendium Mazovia – dot. uczniów Technikum.

Uczniowie wnioskujący o stypendium Mazovia muszą do końca tygodnia tj. do 23.10.2020 r. (piątek) włącznie, przesłać skan świadectwa z minionego roku szkolnego i ewentualnych dyplomów z osiągnięć – dotyczy klas: 2,3,4. Natomiast uczniowie klas pierwszych wysyłają mailem tylko prośbę o zrobienie kopii ostatniego świadectwa (jest złożone w szkolnym sekretariacie), by dyrektor szkoły mógł podpisać je […]

Świadectwa dojrzałości po poprawkowym egzaminie maturalnym.

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. – środa, po godzinie 12:30 w pokoju 114 A – będzie można odbierać świadectwa dojrzałości. Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości społecznej na terenie szkoły, dezynfekcji rąk tuż przy wejściu do budynku, noszenia maseczki, posiadania własnego długopisu oraz dowodu tożsamości. Agnieszka Gwardiak

POPRAWKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: E.3, E.18, E.19, E.12, E.13, E.14 W SESJI ZIMOWEJ 2021 – dotyczy wyłącznie absolwentów.

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. mija termin składania deklaracji na egzaminy z kwalifikacji zawodowych w zawodzie: technik informatyk technik mechatronik Właściwą deklarację należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i jej scan przesłać w podanym terminie (11.09.2020 r.) na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. DOTYCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

Drodzy Uczniowie, jest szansa otrzymania STYPENDIUM w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021. Termin elektronicznej rejestracji wniosku stypendialnego upływa z dniem 9 września 2020 r. , a zatem czasu jest niewiele, a stypendia atrakcyjne 🙂 Poniżej link do wszystkich potrzebnych informacji: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/22-konkurs-opiekun-stypendysty-roku-20192020 Powodzenia ! […]

ŚWIADECTWA PO SESJI LETNIEJ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Świadectwa z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 po czerwcowych egzaminach – rozdawać będą wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach. Wychowawca przekaże też uczniom do wypełnienia deklaracje na kolejną – drugą kwalifikację w danym zawodzie. Osoby, którym nie powiódł się egzamin, otrzymają stosowną deklarację na egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021. Też na pierwszym spotkaniu z wychowawcą […]

1 2 3 6
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content