Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów 2020/2021 Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk Nr polisy: EDU-A/P 076841 UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo. Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywają się przelewem na rachunek bankowy Interrisk : 21 1240 6960 7170 0012 […]