Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zebranie z rodzicami on – line

W dniu 17 listopada 2021 roku odbędzie się zebranie z rodzicami za pośrednictwem platformy Ms Teams. Kontakt ze wszystkimi nauczycielami jest możliwy za pośrednictwem Uonet+ Poniżej zamieszczamy wykaz godzin. Serdecznie zapraszamy!

Zebranie Rady Rodziców

Informujemy, że zebranie Rady Rodziców odbędzie się 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku A. Serdecznie zapraszamy!!!

„Dziewczyny w grze”

W ramach programu doradztwa zawodowego 4 listopada 2021 roku (czwartek )  na 2, 3 i 4 godzinie lekcyjnej w sali 211 odbędzie się spotkanie dotyczące programu stypendialno – monitoringowego „ Dziewczyny w grze”. Program dedykowany jest wyłącznie uczennicom  i jest wstępem do kariery w branży gier wideo. W jego ramach uczestniczki mają szansę na otrzymanie […]

Women in Tech Camp Youth!

Z myślą o uczennicach szkół średnich (liceów i techników) z całej Polski Fundacja Edukacyjna Perspektywy  – pozarządowa organizacja non-profit, od prawie 25 lat pomagająca młodym ludziom w wyborze drogi kształcenia i rozwoju zawodowego zaprasza uczennice na 4-dniowy, inspiracyjny Women in Tech Camp Youth! w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 6-9 grudnia br. Udział w wydarzeniu dla […]

XVII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie siedemnastej edycji Olimpiady to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów: rynki obrotu papierami wartościowymi, ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów, inwestycje alternatywne. Założenia programowe Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające […]

Opiekun Stypendysty Roku 2021

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy iż tytuł Opiekuna Stypendysty Roku 2021 realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych” otrzymała Pani Magdalena Polak. Zadaniem konkursu było wyłonienie oraz przyznanie tytułu „Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021” nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywne […]

Już po WIFI… Podziękowania

Wiśniowy Festiwal Inicjatyw już za nami. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania całej społeczności w przygotowania do tego wydarzenia i uczestniczenia w zaproponowanych  atrakcjach. Bez Was – Uczennic i Uczniów, Pracowników szkoły i Rodziców – ten dzień nie byłby taki żywy, tętniący muzyką i śpiewem, gwarem rozmów i śmiechem, pachnący wypiekami i watą cukrową oraz kiełbaską… Tak […]

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021 r.

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza: Grono Pedagogiczne, Pracowników Administracji i Obsługi na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się 14 października 2021 r. na II piętrze przy bufecie. Spotkanie odbędzie się o godz. 11:30 lub 12:00– zależnie od przebiegu ślubowania klas pierwszych.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 2021/2022

14 października 2021 r. o godzinie 9.00 w budynku C, odbędzie się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych według poniższego harmonogramu: godzina 9.00 – klasy: 1la, 1lb, 1tm1, 1tm2. godzina 10.30 – klasy: 1ta, 1tb, 1tc. Po ślubowaniu nie przewiduje się dodatkowych działań z udziałem uczniów, więc będą mogli udać się do domu. Dzień 14 października br. […]

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Temat przewodni poprzedniej XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmiał „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. W trakcie udziału w Olimpiadzie uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu wpływu, jaki pandemia COVID-19 miała na funkcjonowanie gospodarki, zarówno w skali mikro, jak i makro […]

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.  W tym roku rusza już 20. edycja tego projektu.Rejestracja do SIGG potrwa do 22 października br., a w trakcie jej trwania uczniowie […]

Zebranie Rady Rodziców

Informujemy, że zebranie Rady Rodziców odbędzie się 28 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku A. Serdecznie zapraszamy!!!

1 2 3
ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content