Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XVII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie siedemnastej edycji Olimpiady to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów: rynki obrotu papierami wartościowymi, ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów, inwestycje alternatywne. Założenia programowe Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające […]

Opiekun Stypendysty Roku 2021

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy iż tytuł Opiekuna Stypendysty Roku 2021 realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych” otrzymała Pani Magdalena Polak. Zadaniem konkursu było wyłonienie oraz przyznanie tytułu „Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021” nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywne […]

Już po WIFI… Podziękowania

Wiśniowy Festiwal Inicjatyw już za nami. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania całej społeczności w przygotowania do tego wydarzenia i uczestniczenia w zaproponowanych  atrakcjach. Bez Was – Uczennic i Uczniów, Pracowników szkoły i Rodziców – ten dzień nie byłby taki żywy, tętniący muzyką i śpiewem, gwarem rozmów i śmiechem, pachnący wypiekami i watą cukrową oraz kiełbaską… Tak […]

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021 r.

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza: Grono Pedagogiczne, Pracowników Administracji i Obsługi na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się 14 października 2021 r. na II piętrze przy bufecie. Spotkanie odbędzie się o godz. 11:30 lub 12:00– zależnie od przebiegu ślubowania klas pierwszych.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 2021/2022

14 października 2021 r. o godzinie 9.00 w budynku C, odbędzie się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych według poniższego harmonogramu: godzina 9.00 – klasy: 1la, 1lb, 1tm1, 1tm2. godzina 10.30 – klasy: 1ta, 1tb, 1tc. Po ślubowaniu nie przewiduje się dodatkowych działań z udziałem uczniów, więc będą mogli udać się do domu. Dzień 14 października br. […]

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Temat przewodni poprzedniej XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmiał „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. W trakcie udziału w Olimpiadzie uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu wpływu, jaki pandemia COVID-19 miała na funkcjonowanie gospodarki, zarówno w skali mikro, jak i makro […]

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.  W tym roku rusza już 20. edycja tego projektu.Rejestracja do SIGG potrwa do 22 października br., a w trakcie jej trwania uczniowie […]

Zebranie Rady Rodziców

Informujemy, że zebranie Rady Rodziców odbędzie się 28 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku A. Serdecznie zapraszamy!!!

Certyfikaty CAE (C1) i FCE (B2)

Certyfikaty CAE (C1) i FCE (B2) są do odbioru w sali 124 u p. Anny Kamińskiej. Zapraszamy.

Ubezpieczenie dla uczniów 2021/2022

Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów 2021/2022 Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk Nr polisy: EDU-A/P 095925 UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo. Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy Interrisk : 17 1240 6960 7170 0012 […]

Zebranie Rady Rodziców

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 8 września br. (środa) o godz. 18.30 w Budynku A (na tyłach budynku głównego, przy boisku szkolnym) odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich klas. Uprzejmie informujemy, że nie będzie możliwości zaparkowania na terenie szkoły.

Zebranie z Rodzicami 8.09.2021 roku godzina 17.00

8 września 2021 roku  (środa) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami. Poniżej zamieszczamy wykaz sal, w których odbędą się spotkania poszczególnych klas. Zapraszamy! Uwaga! Nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.

1 2 3 4
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content