Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej – rekrutacja uzupełniająca

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej z języka angielskiego w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się 6 sierpnia o godz. 10:00. Zapraszamy co najmniej 20 minut wcześniej z czarnym długopisem i dokumentem tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód, itp.). Sprawdzian trwa 120 minut.

Podziękowania – promocja szkoły

Wszystkim uczniom, którzy wspierali, w tym trudnym roku szkolnym, promocję szkoły, chcialam w imieniu całej szkoły bardzo, bardzo podziękować za świetne pomysły, zaangażowanie i często ogrom włożonej pracy. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy nikogo na liście: Michał Białoskórski  Jakub Bliźniuk  Zuzanna Brymas Kalina Cetnar Pola Chmielewska Wojciech Chodasiewicz Marcin Cieślak Wiktor Grabowski Michał Gwardiak Aleksandra […]

List Prezydenta m.st. Warszawy

List Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego:

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego – dane statystyczne

Dla ciekawych – przedstawiamy statystyczne podsumowanie tego roku szkolnego. Oddział Średnia Promowanych % Promowanych z wyróżnieniem % 1la 4,02 100 7 1lb 4,11 100 7 1ta 4,46 97 39 1tb 5,01 100 81 1tc 4,71 100 59 1tm1 4,49 100 34 1tm2 4,64 100 34 2gla 4,43 100 40 2glb 3,98 100 16 2gm1 4,52 […]

Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów […]

REKRUTACJA Sprawdzian z jęz. angielskiego (termin dodatkowy)

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformowały szkołę o przyczynie swojej nieobecności do 7 czerwca. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w technikum, piszący w dniu 25 czerwca 2021 (piątek) sprawdzian z języka angielskiego, proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 12:45. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, […]

REKRUTACJA – Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 7 czerwca 2021 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:15. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku. Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do […]

30-lecie Dyrektora Sławomira Kasprzaka

W imieniu całej społeczności szkolnej jeszcze raz gratulujemy sukcesów i dziękujemy za Wiśniową!!!

31 maja – koniec składania wniosków do klas dwujęzycznych

Uwaga! Do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji. Przypominamy, że nie wystarczy wniosku wypełnić w systemie, ale należy go złożyć (osobiście lub drogą elektroniczną). Wniosek […]

Finalista Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki

Z przyjemnością informujemy, że Krystian Jakubiak, uczeń klasy 3tm2, został FINALISTĄ XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zmiana planu – zajęcia zawodowe w szkole

nowy plan lekcji W okresie od 17 do 28 maja będzie obowiązywał zmieniony plan. Zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem wskazanych dni w następujących klasach: Oddział Lekcje w szkole Uwagi 1ta środa 1tb wtorek Klasa nie może uczestniczyć w 1 lekcji wf blok w5a – jest w tym czasie w szkole 1tc środa 1tm1 środa […]

1 2 3 11
ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content