Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Harmonogram matury próbnej

Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Języka Angielskiego

Informujemy, że najlepsze wyniki w etapie szkolnym Olimpiady Jezyk Angielskiego uzyskali: Jolanta Dąbrowska (3gla) 35 punktów Piotr Fila (3gm2) 33 punkty Maciej Rosiak (3gtb) 33 punkty O wynikach pozostałych zdających informują nauczyciele j. angielskiego. GRATULUJEMY!

Próbna matura

Matura próbna zostaje przesunięta na tydzień 29 listopada – 2 grudnia. (oczywiście zakładając, że wszystkie klasy maturalne będą w tym czasie w szkole).

Etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego – sale

Etap szkolny odbędzie się 4.11 o godz. 9.00 Uczestnicy mają 60 minut na rozwiązanie testu. Spotykamy się: w sali 200 – nazwiska od A do K w sali 207 – nazwiska od L do Z

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej – rekrutacja uzupełniająca

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej z języka angielskiego w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się 6 sierpnia o godz. 10:00. Zapraszamy co najmniej 20 minut wcześniej z czarnym długopisem i dokumentem tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód, itp.). Sprawdzian trwa 120 minut. UWAGA! Do sprawdzianu przystępują wyłącznie osoby, które nie pisały testu ani w pierwszym ani w drugim terminie […]

Podziękowania – promocja szkoły

Wszystkim uczniom, którzy wspierali, w tym trudnym roku szkolnym, promocję szkoły, chcialam w imieniu całej szkoły bardzo, bardzo podziękować za świetne pomysły, zaangażowanie i często ogrom włożonej pracy. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy nikogo na liście: Michał Białoskórski  Jakub Bliźniuk  Zuzanna Brymas Kalina Cetnar Pola Chmielewska Wojciech Chodasiewicz Marcin Cieślak Wiktor Grabowski Michał Gwardiak Aleksandra […]

List Prezydenta m.st. Warszawy

List Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego:

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego – dane statystyczne

Dla ciekawych – przedstawiamy statystyczne podsumowanie tego roku szkolnego. Oddział Średnia Promowanych % Promowanych z wyróżnieniem % 1la 4,02 100 7 1lb 4,11 100 7 1ta 4,46 97 39 1tb 5,01 100 81 1tc 4,71 100 59 1tm1 4,49 100 34 1tm2 4,64 100 34 2gla 4,43 100 40 2glb 3,98 100 16 2gm1 4,52 […]

Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów […]

REKRUTACJA Sprawdzian z jęz. angielskiego (termin dodatkowy)

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformowały szkołę o przyczynie swojej nieobecności do 7 czerwca. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w technikum, piszący w dniu 25 czerwca 2021 (piątek) sprawdzian z języka angielskiego, proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 12:45. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, […]

REKRUTACJA – Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 7 czerwca 2021 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:15. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku. Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do […]

1 2 3 11
ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content