Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wybory na Rzecznika Praw Ucznia ZSLiT nr 1

Harmonogram wyborów na Rzecznika Praw Ucznia: 22.09.2023 – ogłoszenie listy kandydatów: PANI EWELINA DOBRZAŃSKA PAN KRZYSZTOF DOŁOMISIEWICZ 28.09.2023 – prezentacja kandydatów przed Radą Uczniów 03.10.2023 – cisza wyborcza 04.10.2023 – wybory Komisja wyborcza w składzie:

MATURA 2024 KURS z ekspertem Uniwersytetu SWPS

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. według poniższego harmonogramu: KLASY 1 godz. 8.30  – spotkanie z wychowawcami w salach. WSZYSTKIE KLASY godz. 9.00 – rozpoczęcie uroczystości na boisku szkolnym. Po uroczystości, zapraszamy na spotkania z wychowawcami do sal. Listy klas oraz wykaz sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcami po uroczystości, wywieszone będą na tablicy ogłoszeń przy […]

KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparciadla Pani Janiny Mędrzyckiejz powodu śmierci Mamyskładają dyrekcja i pracownicy szkoły.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W dniu 23 czerwca 2023 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego. Po uroczystym apelu uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej: Spotkania z Wychowawcami dnia 23 czerwca 2023 r. LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Klasa Wychowawca SALA 1la p. Romankiewicz – Pawełek Monika […]

KOLEJNY SUKCES

Gratulacje dla uczniów z klasy 3tb za zdobycie pierwszego miejsca w Okręgu Mazowieckim  i awans do FINAŁU Olimpiady Innowacji Technicznych. Zespół uczniów: Maksymilian Zbroja, Łukasz Dadas i Igor Mazur wspaniale zaprezentował Naszą szkołę podczas Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce, którego organizatorem jest Polski  Związek Stowarzyszeń Wynalazczych i Racjonalizatorów. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Urząd […]

Święto Chrztu Polski

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać […]

WYNIKI WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie protokołu z wyborów Przewodniczącego Samorządu Szkolnego z dnia 21 marca 2023 r. Dyrektor Szkoły wraz z Komisją Wyborczą informuje o wynikach: Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSLiT1 zostałKornel Tyszkiewicz, uczeń klasy 4ptb. Kornel Tyszkiewicz był jednym kandydatem otrzymał 271 głosów za ( 64,4%) 150 głosów przeciw ( 35,56% ) Frekwencja wyborcza wynosiła 44,6 %.

SPOTKANIE KANDYDATA NA PRZEWODNICZACEGO SU Z PRZEDSTAWICIELAMI KLAS

W najbliższą środę 15 marca na 5 lekcji w sali 211  odbędzie się spotkanie kandydata na  Przewodniczącego SU – Kornela Tyszkiewicza z przedstawicielami społeczności szkolnej i dyrekcji. Zapraszamy po dwóch przedstawicieli z każdej klasy.  Komisja Wyborcza

WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Komisja wyborcza po przeprowadzonym naborze informuje, iż zgłosił się tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego- Kornel Tyszkiewicz z klasy 4ptb. Kandydat spełnia wszystkie opisane w Statucie kryteria oraz złożył prawidłowe dokumenty.

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 Informuję, że 21 marca odbędą się w szkole wybory na Przewodniczącego SU. Poniżej jest zamieszczony harmonogram, prosze o zapoznanie się z dokumentem, a chętnych zapraszam do kandydowania.  Aneta Maciejczyk, opiekunka SU Harmonogram wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZSLiT nr 1 na rok szkolny 2023/2024  Tegoroczny plan poszczególnych etapów wyborów przedstawia się następująco:  Tura I:                 […]

Matura 2023 –spotkanie z dyrektorem CKE dr. Marcinem Smolikiem.

Zapraszamy do udziału w transmisji na żywo, więcej informacji w artykule: https://www.gazetakongresy.pl/matura-2023-zapytaj-dyrektora-cke-live/

1 2 3
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content