Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Wykaz przychodni wykonujących bezpłatne badania

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Kontakt ze smarem – Emulgol ES-12, służący do obróbki metali skrawaniem – działanie obojętne na organizm człowieka lub lekko drażniące na oczy, skórę, układ oddechowy i błony śluzowe – 4 godziny lekcyjne (180 minut) w tygodniu przez 3 miesiące pierwszego roku nauki.
  • Lutowanie przy pomocy bezołowiowego stopu lutowniczego – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu w II semestrze drugiego roku nauki i I semestrze trzeciego roku nauki.
  • Hałas nie przekracza 80 dB – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu przez 5 miesięcy pierwszego roku nauki.
  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.

 Technik informatyk

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.

Skierowania na badania będą wydawane po 20 czerwca kandydatom, którzy wskazali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci otrzymają skierowanie na badania od 16 lipca od godz. 12:00 (po opublikowaniu list zakwalifikowanych) do 24 lipca do godz. 10:00.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 24 lipca do godz. 10:00.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki (4 lub 5 lat) lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?     otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań otwórz

Dodatkowe informacje dla kandydatów z problemami zdrowotnymi

  1. Uczeń naszego technikum musi być przede wszystkim obecny na zajęciach – ze względu na specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie oraz program modułowy (oparty na ćwiczeniach, zajęciach praktycznych). Z tego też powodu niemożliwe jest np. indywidualne nauczanie.
  2. Daltonizm jest pewnym utrudnieniem w obu zawodach, ale nie uniemożłiwia kształcenia w zawodzie technik informatyk lub mechatronik.