Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Listę miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania publikuje corocznie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Informacja MWOMP do Rodziców kandydatów

https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Kontakt ze smarem – Emulgol ES-12, służący do obróbki metali skrawaniem – działanie obojętne na organizm człowieka lub lekko drażniące na oczy, skórę, układ oddechowy i błony śluzowe – 4 godziny lekcyjne (180 minut) w tygodniu przez 3 miesiące pierwszego roku nauki.
 • Lutowanie przy pomocy bezołowiowego stopu lutowniczego – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu w II semestrze drugiego roku nauki i I semestrze trzeciego roku nauki.
 • Hałas nie przekracza 80 dB – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu przez 5 miesięcy pierwszego roku nauki.
 • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.
 • Praktyka zawodowa w warunkach rzeczywistych w czwartym roku nauki.

Na stanowiskach pracy w zawodzie technik mechatronik mogą wystąpić następujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe:

− ruchome części maszyn,

− ostre krawędzie narzędzi i naprawianych urządzeń,

− hałas i wibracje,

− pole elektromagnetyczne,

− ciecze lub gazy pod ciśnieniem,

− prąd elektryczny do 1 kV.

 Technik informatyk / technik programista

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.
 • Praktyka zawodowa w warunkach rzeczywistych w czwartym roku nauki.

Na stanowiskach pracy w zawodzie technik informatyk mogą wystąpić następujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe:

– prąd elektryczny do 1 kV,

– pole magnetyczne,

– hałas,

– przemieszczające się maszyny, urządzenia,

– ruchome części maszyn.

Skierowania na badania będą wydawane kandydatom w momencie składania wniosku o przyjęcie. 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?     otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań otwórz

Dodatkowe informacje dla kandydatów z problemami zdrowotnymi

 1. Uczeń naszego technikum musi być przede wszystkim obecny na zajęciach – ze względu na specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie oraz program modułowy (oparty na ćwiczeniach, zajęciach praktycznych). Z tego też powodu praktycznie niemożliwe jest np. indywidualne nauczanie. Tygodniowy wymiar godzin w technikum jest sporym obciążeniem.
 2. Daltonizm jest pewnym utrudnieniem w obu zawodach, ale nie uniemożliwia kształcenia w zawodzie technik informatyk, programista lub mechatronik.
 3. Cukrzyca nie jest przeciwskazaniem do nauki w żadnym zawodzie.
 4. Część kandydatów otrzymuje zaświadczenie na cały okres nauki (5 lat). Jeżeli wydano zaświadczenie na krótszy okres, badania muszą być powtarzane aż do końca nauki.