Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej – rekrutacja uzupełniająca

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej z języka angielskiego w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się 6 sierpnia o godz. 10:00. Zapraszamy co najmniej 20 minut wcześniej z czarnym długopisem i dokumentem tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód, itp.). Sprawdzian trwa 120 minut.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia dla Pani Beaty Osińskiej z powodu śmierci Taty składają pracownicy i Dyrekcja szkoły

Rakietowe Koło Invenio

Na wiśniowej powstało Rakietowe Koło Naukowo Techniczne Invenio! Zrzeszamy uczniów warszawskich szkół średnich w celu zapewnienia przestrzeni twórczej dla młodych innowatorów, którzy chcą realizować interdyscyplinarne projekty, ale nie koniecznie wiedzą jak np. zdobyć na nie finansowanie. Pomożemy każdemu, w miarę naszych możliwości, w realizacji jego projektu. Koło już pod swoim patronatem posiada projekt „BieliK”, który […]

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – WIOSNA 2021 i zwrot kluczyka.

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. – poniedziałek, od godziny 8:00 w holu głównym szkoły, będzie można odbierać świadectwa dojrzałości. Wyniki zdających, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępowali do egzaminu maturalnego  będą udostępniane 5 lipca 2021 r. po godzinie 8.00. w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Login i hasło zdający otrzymali w momencie odbioru dokumentów ze szkoły. Przypominamy […]

Stypendyści Mazovia 2021 TM SPRAWOZDANIE KOŃCOWE.

Termin dostarczenia Sprawozdania za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Szanowni Stypendyści, Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” do dnia 2 lipca 2021 […]

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

W dniu dzisiejszym (25.06.2021) ruszył nabór wniosków na Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Adresowane są one do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Wnioski można składać […]

Podziękowania – promocja szkoły

Wszystkim uczniom, którzy wspierali, w tym trudnym roku szkolnym, promocję szkoły, chcialam w imieniu całej szkoły bardzo, bardzo podziękować za świetne pomysły, zaangażowanie i często ogrom włożonej pracy. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy nikogo na liście: Michał Białoskórski  Jakub Bliźniuk  Zuzanna Brymas Kalina Cetnar Pola Chmielewska Wojciech Chodasiewicz Marcin Cieślak Wiktor Grabowski Michał Gwardiak Aleksandra […]

Stypendium m. st. Warszawy – SAPERE AUSO

Informujemy, że od dziś – od 25 czerwca 2021 r. można rejestrować i składać wnioski na stypendia dla uczniów uzdolnionych – za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2021 r. Wniosek należy wypełnić w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) i złożyć go […]

List Prezydenta m.st. Warszawy

List Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego:

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego – dane statystyczne

Dla ciekawych – przedstawiamy statystyczne podsumowanie tego roku szkolnego. Oddział Średnia Promowanych % Promowanych z wyróżnieniem % 1la 4,02 100 7 1lb 4,11 100 7 1ta 4,46 97 39 1tb 5,01 100 81 1tc 4,71 100 59 1tm1 4,49 100 34 1tm2 4,64 100 34 2gla 4,43 100 40 2glb 3,98 100 16 2gm1 4,52 […]

Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów […]

1 2 3 88
ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content