Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

POPRAWKOWE EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – LATO 2021

Informujemy, że uczniowie którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej 2021 r., mogą podejść do tego egzaminu ponownie w sesji letniej 2021 r. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji w terminie do 8 kwietnia 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. Poniżej znajdują się deklaracje, które należy wypełnić i odesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl DEKLARACJE NA […]

DEKLARACJE NA EGZAMINY ZAWODOWE – JEDNOLITEROWE – W SESJI LETNIEJ 2021 r. – WYŁĄCZNIE ABSOLWENCI.

Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji jednoliterowych w sesji letniej 2021 r. (dotyczy wyłącznie absolwentów), ubiega z dniem 21 lutego 2021 r. Deklaracje należy dokładnie i czytelnie wypełnić, podpisać własnoręcznie, zeskanować i przesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

DEKLARACJE NA SESJĘ LETNIĄ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Uczniowie klas trzecich Technikum składają deklaracje przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej do dnia 4 lutego 2021 r. – czwartek. Deklaracje te dostępne są w holu głównym szkoły. Proszę je wypełnić i zostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Osoby, które do tego czasu nie będą obecne w szkole, proszone są o wypełnienie […]

ORGANIZACJA PISEMNEGO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DNIU 12.01.2021 r.

Informujemy, że zdający egzaminy pisemne w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) o godzinie 14:00, wchodzić będą do budynku szkoły według poniższego schematu: Wejściem głównym – INFORMATYCY, Wejściem od strony południowej (od strony szatni) – MECHATRONICY. Przed budynkiem stać będą drogowskazy z napisem: „INFORMATYK” i „MECHATRONIK”, a porządku nad sprawnym wejściem do budynku czuwać będą pracownicy szkoły. […]

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZIMA 2021

PISEMNE 12 stycznia, godzina 10:00 – EE.08 12 stycznia, godzina 12:00 – EE.02 12 stycznia, godzina 14:00 – EE.09, EE.21 PRAKTYCZNE 14 stycznia – czwartek, godzina – 8:00 – E.14 15 i 16 stycznia – piątek i sobota, godzina: 8:00, 12:00, 16:00 – EE.21 17 stycznia – niedziela, godzina 8:00 – EE.21 18 stycznia – […]

HARMONOGRAM EGZAMINU PRÓBNEGO z EE.21

EGZAMIN  PRAKTYCZNY, sala119, nauczyciel: Z. Całka Wtorek (8.12), 8.00-11:00    4tm1 gr.2      12:00-15:00  4tm1 gr.1 Czwartek (10.12), 8:00-11:00 4tm2 gr.2                                 12:00-15:00 4tm2 gr.1 EGZAMIN  PISEMNY 9.12 – środa ,60 min – test na komputerach online, nauczyciel: M. Bachowski Klasa 4tm1 i 4tm2: 11:30-12:40 Link do testu zostanie przesłany przez dziennik

POPRAWKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: E.3, E.18, E.19, E.12, E.13, E.14 W SESJI ZIMOWEJ 2021 – dotyczy wyłącznie absolwentów.

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. mija termin składania deklaracji na egzaminy z kwalifikacji zawodowych w zawodzie: technik informatyk technik mechatronik Właściwą deklarację należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i jej scan przesłać w podanym terminie (11.09.2020 r.) na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl Agnieszka Gwardiak

Egzamin zawodowy – terminy

Etap pisemny egzaminu zawodowego: 23 czerwca godz. 10:00 – EE.08 technik informatyk sala 416, 200 i 209 godz. 12:00 – EE.02 technik mechatronik sala 416 i 200 godz. 14:00 – E.19 sala 209 Etap praktyczny egzaminu zawodowego: EE.08 30 czerwca godz. 8:00, 12:00, 16:00 1 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00 2 lipca godz. 8:00, 12:00, […]

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 i EE.02

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 odbędą się w terminach: PISEMNE: EE.08 – 23.06.2020 r. godz. 10:00,  w salach: 416, 209, 200 EE.02 – 23.06.2020 r. godz. 12:00, w salach: 416, 209 PRAKTYCZNY EE.08 30.06.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sale: 412 i 413 01.07.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; […]

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.14 i E.19

Poprawkowe egzaminy z kwalifikacji zawodowych E.14 i E.19 odbędą się w terminach: PISEMNY: E.19 – 23.06.2020 r.  godz. 14:00,  sala 209 (obecność o godz. 13:30 ) PRAKTYCZNY: E.14 – 25.06.2020 r. godz. 8:00, sala 300 (obecność o godz. 7:30) E.19 – 25.06.2020 r. godz. 9:00, sala 119 (obecność o godz. 8:15) E.19 – 25.06.2020 r. […]

WYNIKI PO SESJI ZIMOWEJ 2020 – EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informujemy, że w dniu 20 marca 2020 r. około godziny 12:00 w pokoju 114 A będzie można odebrać świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Agnieszka Gwardiak `

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRÓBNYCH z E18

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW PRÓBNYCH z E18 termin   [13.06 – 14.06 ] EGZAMIN  PRAKTYCZNY 13.06.19 (180 min) – na kartach Środa 8.00-11.40    3tm1/1 sala 110                                    3tm1/2 sala 130 Środa: 11.40-15.20 3tm2/1 sala 110                                    3tm2/2 sala 130 Środa: 11.40-15.20 3tm3/1 sala 129                                    3tm3/2 sala 121 EGZAMIN  TEORETYCZNY 14.06.19 (60 min) – test na komputerach Czwartek […]

1 2 3 4
ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content