Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

UWAGA! MATURA Z INFORMATYKI

Dnia 19 maja 2022 w godzinach 12-14 odbywa się  sprawdzanie stanowisk na maturę z informatyki. Uczniowie zobowiązani są wylosować stanowisko, sprawdzić poprawność działania sprzętu oraz  zainstalowanego na nim oprogramowania. Następnie  podpisują stosowny dokument. Nieobecność uniemożliwia zgłaszanie w trakcie matury i po niej, niewłaściwego działania sprzętu/oprogramowania. Zapraszamy wszystkich zdających ten przedmiot do sal, w których zaplanowano […]

Ostateczny termin deklaracji maturalnych

Przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji maturalnych, także przez absolwentów, upływa 8 lutego 2021 r. Prosimy jednak nie zwlekać do ostatniej chwili – znacznie utrudnia nam to przygotowanie zgłoszenia i sprawdzenie danych. Termin ten dotyczy deklaracji składanych w szkole macierzystej.

DEKLARACJE MATURALNE – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2021 r., proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji (1a, 1b, 1c), wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie jej na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 r. Identyfikator szkoły dla Technikum to: 146505-05303 Identyfikator szkoły dla Liceum to: 146505-2310D Agnieszka Gwardiak

Deklaracje maturalne

W dniu 29 i 30 września klasy maturalne będą wypełniać deklarację maturalną według następującego harmonogramu: 29 września (wtorek) Proszę o przychodzenie w podziale na grupy – najpierw pierwsze 15 osób a w drugiej połowie lekcji kolejne 15. Lekcja Godzina Oddział Sala 2 8:50 – 9:35 4tm2 111 5 11:35 – 12:20 4ta 111 6 12:40 […]

Świadectwa dojrzałości po poprawkowym egzaminie maturalnym.

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. – środa, po godzinie 12:30 w pokoju 114 A – będzie można odbierać świadectwa dojrzałości. Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości społecznej na terenie szkoły, dezynfekcji rąk tuż przy wejściu do budynku, noszenia maseczki, posiadania własnego długopisu oraz dowodu tożsamości. Agnieszka Gwardiak

MATURA Z INFORMATYKI

Zdający egzamin maturalny z informatyki, proszeni są o przybycie do szkoły w celu sprawdzenia działania komputera i zainstalowanego oprogramowania. Sprawdzanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. według poniższego harmonogramu: zdający egzamin w sali 300 – przychodzą na godz. 10:00 zdający egzamin w sali 304 – przychodzą na godz. 10:30 zdający egzamin w sali […]

EGZAMIN MATURALNY informacje

Sale egzaminacyjne będą otwarte od godz. 8:00 lub 13:00. Od dnia 16 czerwca wszyscy zdający maturę wchodzą do szkoły wejściem przy szatni.

DRODZY MATURZYŚCI

zapoznajcie się proszę z dokumentem powstałym przy współpracy CKE, MEN, GIS dotyczących : nowych procedur przebiegu egzaminów maturalnych w czasie pandemii: jak też z terminarzem maturalnym (czytaj od strony 5-tej dokumentu): https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY zachęcamy również do śledzenia przydatnych stron: www.gov.pl/web/koronawirus www.gis.gov.pl

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I NIE TYLKO…

TVP Kultura na czas e-szkoły proponuje w dni powszednie od godz. 13.00 cykle edukacyjne “Kulturalna szkoła”. Warto zapoznać się z zamieszczonym poniżej programem. Szczególnie polecamy adaptacje filmowe lektur, które wygodniej i higieniczniej dla wzroku oglądać na ekranie telewizyjnym. Czwartek 26 marca Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Wesele reż. Andrzej Wajda (1973)Godz. 14:40 Śladami wielkich […]

Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (ABSOLWENCI)

Drodzy absolwenci, zapoznajcie się z informacjami poniżej, gdyż niektórzy z Was zobowiązani są do dokonania płatności za egzamin/egzaminy maturalne. Czy to będzie Twój przypadek? Proszę, przeczytaj. 🙂 Przypominam, że termin opłacenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 r. upływa z dniem 7 marca 2020 r. Agnieszka Gwardiak

MATURA 2020 – ABSOLWENCI

Drogi absolwencie, jeśli chcesz podejść do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. i byleś: uczniem LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, uczniem TM z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. TO DEKLARACJĘ MATURALNĄ SKŁADASZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY MACIERZYSTEJ NAJPÓŹNIEJ DO 7 LUTEGO 2020 R. (Załącznik 1a ) Jeśli odnajdujesz się w przypadku 1. lub 2., a […]

Deklaracje maturalne – klasy 3LO i 4TM

Proszę pobrać odpowiedni plik, wypełnić go, zmienić nazwę  i odesłać na adres: deklaracje@tm1.edu.pl do dnia 26 września 2019. Pole numer w dzienniku powinno być zgodne z listą w Dzienniku, w ostateczności można pozostawić je puste. Identyfikator szkoły to: 146505-05303 dla TECHNIKUM i 146505-2310D dla LICEUM. Proszę nie wypełniać deklaracji wyłącznie wielkimi literami. Dane osobowe muszą […]

1 2 3
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content