Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MATURA Z INFORMATYKI

Zdający egzamin maturalny z informatyki, proszeni są o przybycie do szkoły w celu sprawdzenia działania komputera i zainstalowanego oprogramowania. Sprawdzanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. według poniższego harmonogramu: zdający egzamin w sali 300 – przychodzą na godz. 10:00 zdający egzamin w sali 304 – przychodzą na godz. 10:30 zdający egzamin w sali […]

EGZAMIN MATURALNY informacje

Sale egzaminacyjne będą otwarte od godz. 8:00 lub 13:00. Od dnia 16 czerwca wszyscy zdający maturę wchodzą do szkoły wejściem przy szatni.

DRODZY MATURZYŚCI

zapoznajcie się proszę z dokumentem powstałym przy współpracy CKE, MEN, GIS dotyczących : nowych procedur przebiegu egzaminów maturalnych w czasie pandemii: jak też z terminarzem maturalnym (czytaj od strony 5-tej dokumentu): https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY zachęcamy również do śledzenia przydatnych stron: www.gov.pl/web/koronawirus www.gis.gov.pl

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I NIE TYLKO…

TVP Kultura na czas e-szkoły proponuje w dni powszednie od godz. 13.00 cykle edukacyjne “Kulturalna szkoła”. Warto zapoznać się z zamieszczonym poniżej programem. Szczególnie polecamy adaptacje filmowe lektur, które wygodniej i higieniczniej dla wzroku oglądać na ekranie telewizyjnym. Czwartek 26 marca Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Wesele reż. Andrzej Wajda (1973)Godz. 14:40 Śladami wielkich […]

Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (ABSOLWENCI)

Drodzy absolwenci, zapoznajcie się z informacjami poniżej, gdyż niektórzy z Was zobowiązani są do dokonania płatności za egzamin/egzaminy maturalne. Czy to będzie Twój przypadek? Proszę, przeczytaj. 🙂 Przypominam, że termin opłacenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 r. upływa z dniem 7 marca 2020 r. Agnieszka Gwardiak

MATURA 2020 – ABSOLWENCI

Drogi absolwencie, jeśli chcesz podejść do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. i byleś: uczniem LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, uczniem TM z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. TO DEKLARACJĘ MATURALNĄ SKŁADASZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY MACIERZYSTEJ NAJPÓŹNIEJ DO 7 LUTEGO 2020 R. (Załącznik 1a ) Jeśli odnajdujesz się w przypadku 1. lub 2., a […]

Deklaracje maturalne – klasy 3LO i 4TM

Proszę pobrać odpowiedni plik, wypełnić go, zmienić nazwę  i odesłać na adres: deklaracje@tm1.edu.pl do dnia 26 września 2019. Pole numer w dzienniku powinno być zgodne z listą w Dzienniku, w ostateczności można pozostawić je puste. Identyfikator szkoły to: 146505-05303 dla TECHNIKUM i 146505-2310D dla LICEUM. Proszę nie wypełniać deklaracji wyłącznie wielkimi literami. Dane osobowe muszą […]

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

W dniach 16 – 18 stycznia uczniowie klas maturalnych będą mogli wprowadzić zmiany do swoich deklaracji.  Zapraszam całe klasy w podanym poniżej terminie do sali 116. Niezgłoszenie się oznacza, że deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się ostateczną. Oddział Dzień Godzina 3la 17 stycznia (czwartek) 12:35 – 13:00 (6 lekcja) 4ta 16 stycznia (środa) 8:50 – 8:55 […]

Matura Próbna 20 – 23 listopada

Harmonogram matury próbnej: klasy 3la, 4ta, 4tb, 4tc, 4tm1, 4tm2 20 – 23 listopada  20 (wtorek)       8:00 język angielski poziom podstawowy                              10:35 język angielski poziom rozszerzony 21 (środa)           8:00 matematyka poziom ROZSZERZONY             […]

Deklaracje maturalne

DEKLARACJA MATURALNA W dniu 26, 27 i 28 września klasy maturalne będą wypełniać deklarację maturalną według następującego harmonogramu: 26 września (środa)   Lekcja Godzina Oddział Sala 1 8:00 – 8:45 4tb 111 27 września (czwartek)   Lekcja Godzina Oddział Sala 7 13:25 – 14:10 4ta 111  28 września (piątek)   Lekcja Godzina Oddział Sala 2 […]

Procedury maturalne – spotkanie dla klas maturalnych

MATURA 2019 szkolenie dla klas maturalnych W dniu 14 września (piątek) w sali 211 odbędzie się szkolenie dla klas maturalnych z procedur egzaminacyjnych według następującego harmonogramu:   Lekcja Godzina Oddziały 2   8:50 – 9:35 3la, 4tc 3   9:40 – 10:25 4ta, 4tb 4 10:35 – 11:20 4tm1, 4tm2 Obecność obowiązkowa. Wychowawcy proszeni są o […]

MATURA POPRAWKOWA

Termin części pisemnej i ustnej matury poprawkowej to 21 sierpnia 2018 r. Egzamin pisemny godz.9:00, ustny 8:00. Poprawka przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej. Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego z egzaminu maturalnego w sesji letniej 2018 r. zobowiązany jest do złożenia […]

1 2 3
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training