Uwaga! Do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji. Przypominamy, że nie wystarczy wniosku wypełnić w systemie, ale należy go złożyć (osobiście lub drogą elektroniczną). Wniosek […]