TEMAT: Usługa   odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa w okresie od 01.08.2020 – 31.12.2020.


TEMAT: Remont podłóg – roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoły

——————————————————————————————————————–

Temat: Dostawa sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Temat: Wykonanie przeglądu przeciwożarowego wyłącznika pradu w budynku głównym, A, i C oraz przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym oraz budynku A

Temat: Roczny przegląd budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej 2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów Wentylacyjnych i kominowych oraz przegląd techniczny budynków: A, C, D wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych ( powierzchnia zabudowy budynków nie przekracza 2000m2


Temat: Dostawa sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Temat: Dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1wg formularza ofertowo – cenowego na okres styczeń – grudzień 2020.

UWAGA !!!

W związku z otrzymaniem informacji o zakończeniu działalności przez Producenta produktu SANSED WC PŁYN 525G CYTRYNA 525G  (poz. 12 Formularza ofertowo – cenowego) informujemy, że zostaje on zastąpiony produktem:

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji WC Trio 750 ml – szt. 120

15.01.2020


Temat: Dostawa artykułów elektrycznych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1


Temat: Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

—————————————————————————————————

Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

UWAGA!!!

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ILOŚCI WYDRUKU STRON – POZ. 6, 7, 13, 16