Przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach szkoły, badanie  instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku głównym szkoły oraz przegląd i konserwacja systemu oddymiania oraz drzwi dymoszczelnych na klatkach  schodowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Wykonanie  pomiarów sprawności oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz  badanie wyłączników głównych prądu w budynkach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Dostawa pomocy dydaktycznych (frezarka, tokarka, przecinarka taśmowa wraz z oprzyrządowaniem do Zespołu  Szkół Licealnych i Technicznych nr 1  Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e-Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wg załącznika

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Roczny przegląd  budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej  2000m(bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz przegląd techniczny budynków: A, C, D wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych ( powierzchnia zabudowy budynków nie przekracza 2000m2 Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wg załącznika

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa pomocy dydaktycznych tj. pięciu stanowisk do nauki programowania sterowników PLC do zawodu technik mechatronik dla Zespołu Szkół  Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Przegląd okresowy 5 letni – instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach  Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Przegląd obejmuje: budynek główny, „A”, oraz „C”.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Przegląd okresowy 5 letni techniczny budynku głównego szkoły w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Budynek główny szkoły – powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 (bez gazu).

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e-Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa urządzeń sieciowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e-Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT:  Przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach szkoły, badanie  instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku głównym szkoły oraz przegląd i konserwacja systemu oddymiania oraz drzwi dymoszczelnych na klatkach  schodowych.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa środków czystości  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56 wg formularza ofertowo- cenowego na okres luty – grudzień 2022

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa materiałów biurowych  

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


TEMAT: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login

Instrukcja dla wykonawcy


Temat: Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link  https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl

Instrukcja dla wykonawcy


Temat: Dostawa elementów hydraulicznych  przemysłowych  wg normy CETOP do szkolenia w zakresie hydrauliki ze sterowaniem on/off.

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login


TematPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu:  „Przebudowa  części pomieszczeń budynku A i budynku Głównego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na Fab Lab”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w siedzibie zamawiającego, pok.105, 1 piętro w kopercie opisanej: oferta na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu:  „Przebudowa  części pomieszczeń budynku A i budynku Głównego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na Fab Lab”


Temat: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu:  „Przebudowa  części pomieszczeń budynku A i budynku Głównego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na Fab Lab”

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

Link https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login


Tytuł: Roczny przegląd  budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej  2000m(bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz przegląd techniczny budynków: A, C, D wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych ( powierzchnia zabudowy budynków nie przekracza 2000m2

Postępowanie prowadzone jest na platformie dostępnej pod adresem: 

https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/app/login


TEMAT: Przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach szkoły, badanie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku głównym szkoły oraz przegląd i konserwacja systemu oddymiania oraz drzwi dymoszczelnych na klatkach schodowych.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Przeglądu gaśnic w roku 2021

Temat: Dostawa środków czystości  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56 wg formularza ofertowo- cenowego na okres kwiecień  – grudzień 2021

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy środków czystości 2021

Temat: Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

——————————————————————————————————

Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

——————————————————————————————————————–

TEMAT:Dostawa sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 


Temat: Roczny przegląd  budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej  2000m2 (bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych.


TEMAT: Usługa   odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa w okresie od 01.08.2020 – 31.12.2020.


TEMAT: Remont podłóg – roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoły


Temat: Dostawa sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Temat: Wykonanie przeglądu przeciwożarowego wyłącznika pradu w budynku głównym, A, i C oraz przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym oraz budynku A

Temat: Roczny przegląd budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej 2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów Wentylacyjnych i kominowych oraz przegląd techniczny budynków: A, C, D wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych ( powierzchnia zabudowy budynków nie przekracza 2000m2


Temat: Dostawa sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Temat: Dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1wg formularza ofertowo – cenowego na okres styczeń – grudzień 2020.

UWAGA !!!

W związku z otrzymaniem informacji o zakończeniu działalności przez Producenta produktu SANSED WC PŁYN 525G CYTRYNA 525G  (poz. 12 Formularza ofertowo – cenowego) informujemy, że zostaje on zastąpiony produktem:

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji WC Trio 750 ml – szt. 120

15.01.2020


Temat: Dostawa artykułów elektrycznych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1


Temat: Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1


Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

UWAGA!!!

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ILOŚCI WYDRUKU STRON – POZ. 6, 7, 13, 16