Tutaj znajdziecie najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły.:  Statut, WSO i PSO, Program Wychowania i Profilaktyki, Plan nauczania, Regulaminy i instrukcje BHP, Kalendarz,… (zakładki z lewej strony).

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności