Dyrektor: Sławomir Kasprzak

Wicedyrektor ds. organizacyjnych: Joanna Kamola-Okońska

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego: Magdalena Polak

Kierownik szkolenia praktycznego: Karolina Dołomisiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego: Agnieszka Sokół

Kierownik pracowni zajęć praktycznych: Zbigniew Niedbała


Dyrekcja Szkoły jest do dyspozycji nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w dniach:

Dyrektor Szkoły: Sławomir Kasprzak:

       poniedziałek od 14.00-15.30 i czwartek od 8.00-9.00

W sytuacjach nadzwyczajnych  spotkania z dyrektorem będą organizowane w sposób doraźny. W celu umówienia terminu proszę o kontakt z sekretariatem dyrektora: nr tel. 22 646 44 98 lub 99, e-mail: szkola@tm1.edu.pl

W celu umówienia terminu spotkania z pozostałymi członkami kierownictwa szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 22 646 44 98 lub 99, e-mail: szkola@tm1.edu.pl.