Od roku szkolnego 2014/2015 korzystamy z nowej wersji dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN.

Dostęp do dziennika elektronicznego jest możliwy dla rodziców oraz uczniów bezpłatnie po wpisaniu przez wychowawcę klasy do systemu adresu e-mail (adresy rodziców i ucznia muszą się różnić). Instrukcja PDF

Od roku szkolnego 2011/2012 cała dokumentacja szkolna jest prowadzona w postaci elektronicznej. W dzienniku znajdują się tematy lekcji, frekwencja oraz oceny, a także zapowiedziane sprawdziany, kartkówki i zadania domowe. Dziennik posiada funkcję wysyłania komunikatów do poszczególnych nauczycieli.

W przypadku trudności technicznych wpisy mogą się pojawiać z 1 -2 dniowym opóźnieniem.

Pytania i problemy proszę zgłaszać do wychowawcy klasy, a jeśli on nie jest w stanie pomóc można je zgłaszać na adres: sekretariat@tm1.edu.pl