Od roku szkolnego 2014/2015 korzystamy z nowej wersji dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN.

Dostęp do dziennika elektronicznego jest możliwy dla rodziców oraz uczniów bezpłatnie po wpisaniu przez wychowawcę klasy do systemu adresu e-mail (adresy rodziców i ucznia muszą się różnić). Instrukcja PDF

Od roku szkolnego 2011/2012 cała dokumentacja szkolna jest prowadzona w postaci elektronicznej. W dzienniku znajdują się tematy lekcji, frekwencja oraz oceny, a także zapowiedziane sprawdziany, kartkówki i zadania domowe. Dziennik posiada funkcję wysyłania komunikatów do poszczególnych nauczycieli.

W przypadku trudności technicznych wpisy mogą się pojawiać z 1 -2 dniowym opóźnieniem.

Pytania i problemy proszę zgłaszać do wychowawcy klasy, a jeśli on nie jest w stanie pomóc można je zgłaszać na adres: sekretariat@tm1.edu.pl

Dziennik elektroniczny – e-Dziennik Uczniowie Optivum NET+ – vulcan.edu.pl

Dzienniczek VULCAN. Instalacja i synchronizacja oraz korzystanie z aplikacji – YouTube

W przypadku wystąpienia u Państwa komunikatu „Przerwa techniczna” należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Poniżej instrukcja, która ułatwi Państwu to zadanie.

Aby usunąć pliki cookies należy:

  • na komputerze wejść na dowolną stronę internetową i wcisnąć jednocześnie trzy klawisze na klawiaturze CTRL+Shift+Delete. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy zaznaczyć pliki cookies i zmienić zakres czasu na co najmniej 4 tygodnie, a następnie wyczyścić dane;
  • na telefonie wejść na przeglądarkę internetową i kliknąć na trzy pionowe kropki znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wybrać Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Wyczyść dane przeglądania. Należy zmienić zakres czasu na dłuższy niż czas w którym pojawia się komunikat i wyczyścić dane.