Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/