Harmonogram przygotowania prezentacji efektów programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych MAZOVIA – ZSLiT nr 1 II edycja

 

 

Zadanie Termin realizacji Status realizacji zadania Uwagi
Konsultacja ucznia i nauczyciela opiekuna: doprecyzowanie struktury prezentacji oraz jej zawartości Do 12.04.2017 Informacja zwrotna do K. Sławińskiej  
Sprawdzenie prac związanych z przygotowaniem prezentacji – II konsultacja Do 24.04.2017 Informacja zwrotna do K. Sławińskiej  
Oddanie przygotowanej prezentacji (z uwagami jeśli coś jest w danym momencie niemożliwe do pokazania) Do 28.04.2017 Założenie opisanych płytek do sekretariatu szkoły  
Analiza oddanych prezentacji przez zespół weryfikacyjny – wskazanie ewentualnych korekt Do 12.05.2017 r Przesłanie spisu poprawek do opiekunów projektów Skład zespołu:

A. Karczmarczyk,

E. Zdończyk,
K. Dołomisiewicz,
M. Grzybowski

Przekazanie uczniom przez opiekunów sugestii niezbędnych korekt Do 15.05.2017 Przesłanie informacji do uczniów  
Oddanie przez uczniów wersji ostatecznych prezentacji Do 29.05.2017 Oddanie opisanych płyt do sekretariatu szkoły Uczniowie realizujący praktyki na Malcie termin do 5.06.2017

 

 

Uwaga:

  1. Proponowany czas prezentacji to ok. 8-10 minut
  2. stan realizacji każdego zadania dla poszczególnych uczniów jest dokumentowany
    w pliku zbiorczym przez K. Sławińską.