Harmonogram na rok szkolny 2020/2021 zostanie zaktualizowany po opublikowaniu zarządzenia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

ETAPY REKRUTACJI 2019/2020

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://warszawa.edu.com.pl

29 kwietnia godz. 10:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

od 13 maja od godz. 08:00 do 20 maja do godz. 15:00

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

27 maja godz. 15:00 (ósmoklasiści) – sprawdzian

7 czerwca do godz. 15:00 – ogłoszenie wyników

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 19 czerwca od godz. 14:00 do 28 czerwca do godz. 16:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

16 lipca  godz. 12:00

Wydanie skierowania na badania (technikum)

od 21 czerwca od godz. 10:00 – kandydatom, którzy wskazali szkołę jako szkołę pierwszego wyboru

od 16 lipca od godz. 12:00 do 18 lipca do godz. 16:00 – pozostałym kandydatom

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

od 16 lipca od godz. 12:00 do 24 lipca do godz. 10:00

Lista przyjętych

25 lipca godz. 12:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 25 lipca.  W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie papierowe wnioski = podania złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów. Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie warszawa.edu.com.pl 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 26 lipca od godz. 8:00 do 30 lipca do godz. 12:00

 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  19 sierpnia godz. 12:00

 3. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  przy składaniu wniosku do szkoły

 4. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 19 sierpnia od godz. 12:00 do 27 sierpnia do godz. 16:00

 5. Lista przyjętych

  28 sierpnia do godz. 12:00