Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dokument dostępny na dole strony).

ETAPY REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

 

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie https://warszawa.edu.com.pl

 • od 29 kwietnia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

 • do oddziału dwujęzycznego: od 16 maja do 30 maja do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu jest jakikolwiek oddział dwujęzyczny, sportowy, itp.)

 • do  pozostałych oddziałów: od 16 maja do 20 czerwca do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu są wyłącznie oddziały ogólnodostępne)

UWAGA! Po 30 maja wybór oddziałów z oferty szkół jest ograniczony!

Skierowania na badania lekarskie do technikum 

 • od 16 maja do 25 lipca

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

 • 3 czerwca I tura o 9:30 nazwiska zaczynają się od liter A – N, II tura o 13:30 nazwiska zaczynają się od liter O – Ż
 • do 15 czerwca – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

 • od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 20 lipca 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 21 lipca do 27 lipca do godz. 15:00

Lista przyjętych

 • 28 lipca do godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

składanie wniosków, jeżeli pozostaną wolne miejsca (także w systemie elektronicznym w tym roku):

 • od 1 do 3 sierpnia do 15:00