Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dokument dostępny na dole strony).

ETAPY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym m.st. Warszawa https://warszawa.edu.com.pl

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

 • do oddziału dwujęzycznego: od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu jest jakikolwiek oddział dwujęzyczny, sportowy, itp.)

UWAGA! Po 29 maja wybór oddziałów z oferty szkół jest ograniczony!

Skierowania na badania lekarskie do technikum

 • od 15 maja do 22 lipca

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

 • 7 czerwca godz. 13:30 
 • do 14 czerwca – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

 • od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 19 lipca 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00

Lista przyjętych

 • 25 lipca do godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

składanie wniosków, jeżeli pozostaną wolne miejsca (bezpośrednio w szkole – bez systemu elektronicznego):

 • od 29 lipca do 31 lipca do 15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 8 sierpnia 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 8 sierpnia do 12 sierpnia do godz. 12:00

Lista przyjętych

 • 12 sierpnia do godz. 15:00