ETAPY REKRUTACJI 2020/2021

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://warszawa.edu.com.pl

27 kwietnia godz. 10:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

do oddziału dwujęzycznego: od 11 maja od godz. 08:00 do 20 maja do godz. 15:00

do  pozostałych oddziałów: od 11 maja od godz. 08:00 do 23 czerwca do godz. 15:00

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

29 maja godz. 15:00 – sprawdzian

10 czerwca  – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu  (kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową)

od 26 czerwca od godz. 8:00 do 30 czerwca do godz. 15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

13 lipca  godz. 12:00

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

od 13 lipca od godz. 12:00 do 20 lipca do godz. 15:00

Lista przyjętych

21 lipca godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 21 lipca.  Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie warszawa.edu.com.pl

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 22 lipca do 27 lipca do godz. 15:00

 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  17 sierpnia godz. 12:00

 3. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  od 22 lipca do 18 sierpnia

 4. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 17 sierpnia do 21 sierpnia do godz. 15:00

 5. Lista przyjętych

  Zakończenie rekrutacji uzupełniającej – 24 sierpnia