Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

  • 7 kwietnia
  • 10 maja
  • 11 maja