Komunikat Dyrektora Szkoły nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Na podstawie §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły ustala dzień 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Komunikat Dyrektora Szkoły nr 33/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Dyrektor szkoły, zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz z wyznaczonym harmonogramem egzaminów maturalnych od 8 do 29 czerwca 2020 roku informuje, że ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 8 czerwca 2020 r.
  2. 9 czerwca 2020 r.
  3. 10 czerwca 2020 r.
  4. 15 czerwca 2020 r.