Komunikat Dyrektora Szkoły nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Na podstawie §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły ustala dzień 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Komunikat Dyrektora Szkoły nr 26/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dyrektor szkoły, zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego informuje, że ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 20 grudnia 2019 r. (w tym dniu odbywają się spotkanie klasowe)
  2. 4 maja 2020 r.
  3. 5 maja 2020 r.
  4. 6 maja 2020 r.
  5. 7 maja 2020 r.
  6. 12 czerwca 2020 r.

(4 dni pozostają nierozdysponowane).