Lp.Nazwa konkursu Zasięg Przybliżony terminOpis Link konkursu
1.Olimpiada Literatury i Języka Polskiegoogólnopolskilistopad – etap szkolnyTrzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. www.olijp.pl
2.XXVII OKWB  2022/23ogólnopolskiEtap szkolny 8 marca 2023
Etap diecezjalny 20  kwietnia
Finał  5-6 czerwca
Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnejokwb.pl
3.Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznejogólnopolskilistopad, styczeńOgólnopolska olimpiada z zakresu teorii i historii filmu, historii mediów, własna twórczość filmowafina.gov.pl
4.XX Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego PoetywojewódzkilistopadMałgorzata Hillar – twórczość poetyckakolorowa.arsus.pl
5.Warszawski Konkurs FilmowywarszawskilistopadOgólnopolska olimpiada z zakresu teorii i historii filmuwww.mff.mazovia.pl
6.Zajączkowy Konkurs RecytatorskiwarszawskilistopadKonkurs recytatorski przeznaczony tylko dla uczniów technikumzseil.edu.pl
7.Szkolny Konkurs Jednego WierszaszkolnypaździernikTwórczość własna uczniów 
8.Szkolny Konkurs na OpowiadanieszkolnystyczeńTwórczość własna uczniów 
9.Konkurs wiedzy o patronieszkolnymarzecQUIZ online 
10.Konkurs na reportaższkolnystyczeńUczniowie przesyłają swoje prace drogą mailową. 
11.Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystegoszkolny23 lutego 2023Test językowy sprawdzający poprawność językową uczestników. 
12.Konkurs na plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek SzkolnychszkolnypaździernikUmiejętności z grafiki komputerowej 
13.Juvenes Translatores (jeśli zostaniemy wylosowani)EuropalistopadSzkoły, które mogą wziąć udział w konkursie są losowane z puli szkół zgłoszonych. Uczestnicy otrzymują tekst obcojęzyczny, który tłumaczą na rodzimy język.www.eurodesk.pl
14.Olimpiada Języka AngielskiegoogólnopolskiListopad (etap szkolny)Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolny, wojewódzki i ogólnopolski.oja.wsjo.pl
15.IATEFL Public Speaking Contest- konkurs mówienia publicznego w języku angielskimogólnopolskimarzec (etap szkolny)Uczestnicy przygotowują wystąpienie publiczne na zadany temat (co roku inny) w określonych ramach czasowych. Konkurs składa się z etapu szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.iatefl.org.pl
16.Konkurs „Daj dobry przekład”szkolnymarzecUczestnicy tłumaczą tekst z angielskiego na polski bez słowników 
17.Dyktando z języka angielskiegoszkolnyII semestrUczestnicy piszą ze słuchu. Ocenie podlega poprawność ortograficzna oraz interpunkcja. 
18.Projekt „Słówko tygodnia”szkolnyCały rok szkolnyUczestnicy publikują na tablicy raz w tygodniu angielskie ciekawe słowo z przykładem zastosowania, ilustracją i tłumaczeniem oraz zapisem fonetycznym. Słówko podlega wstępnej kontroli nauczyciela. 
19.Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eurekaogólnopolski3 marca 2023Konkurs w formie testu+ zadanie otwarteeureka.suwikr.pl
20.Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”ogólnopolski27 marca 2023Konkurs polega na rozwiązaniu około 30 zadań teoretycznych i rachunkowych w czasie 75 minuthttps://lwiatko.org/
21.Wspólnoty Autonomiczne HiszpaniiszkolnyI półrocze – październikKonkurs wiedzy z wykorzystaniem TIK 
22.Dialectos del español – Różnorodność dialektów języka hiszpańskiegoszkolnyI półrocze –grudzieńKonkurs wiedzy 
23.Inventos españoles que cambiaron el mundo.  Wynalazki i odkrycia hiszpańskie, które zmieniły światszkolnyII półrocze – luty/marzecKonkurs wiedzy z wykorzystaniem TIK 
24.Cultura Hispánica – Hiszpański to nie tylko HiszpaniaszkolnyII półrocze – kwiecień/majKonkurs wiedzy z wykorzystaniem TIK 
25.„ Kulinaria „szkolnyII półrocze – kwiecień/majKonkurs audio video 
26.SprachdoktorogólnopolskilistopadKonkurs językowyjersz.pl
27.DeutschfreundogólnopolskikwiecieńKonkurs językowyjersz.pl
28.Bundesweiter Vorlesetag – dzień czytania na głosszkolny18 listopada 2022Czytamy na głos po niemiecku fragmenty bajek, młodzież zgaduje, o jaką bajkę chodzi.hum.usz.edu.pl
29.Mein deutsches LiebeswortszkolnyII semestr 2023W grupach uczących się niemieckiego krótka ankieta (Forms)„Moje ulubione niemieckie słowo” z uzasadnieniem (w j.polskim bądź niemieckim). Wyniki ankiety wywieszone na III piętrze. Autorzy najciekawszych propozycji otrzymują bardzo dobrą ocenę z niemieckiego.psnjn.org
30.Konkurs IT cyberbezpieczeństwoogólnopolskilistopad 2022-czerwiec 2023Konkurs IT Cyberbezpieczeństwo dla uczniów szkół średnich. Konkurs składa się z dwóch  etapów: szkolnego i finału oraz wizyty studyjnej dla najlepszych 20 finalistów. Celami konkursu są: promocja nauki programowania, motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki, motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka, odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki. 
31.STEM PWogólnopolskistyczeń-maj 2023Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnej. Program jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – nauki przyrodnicze, technlogia, inżynieria oraz matematyka są dziedzinami, które zapewniają przyspieszenie rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego. Dzięki lepszemu i skuteczniejszemu nauczaniu młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. 
32.Olimpiada Informatycznamiędzynarodowystyczeń-kwiecień 2023Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym. 
33.Konkurs graficzny Ogrody wyobraźni. Biennale Małych Form Graficznychogólnopolskistyczeń-maj 2023Na konkurs można przesyłać prace wykonane w dowolnej technice graficznej (grafika warsztatowa, grafika cyfrowa, techniki mieszane, techniki eksperymentalne). 
34.AI4Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieżyogólnopolskistyczeń-październikIntel® AI pilot program for youth to kompleksowy program szkoleniowy ze Sztucznej Inteligencji, skierowany do uczniów szkół średnich lub zawodowych w wieku 13–20 lat. Intel wdraża go we współpracy z rządami na całym świecie w celu jak najlepszego.przygotowania młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją. Opracowany przez ekspertów AI oraz edukatorów program szkoleniowy przeprowadza uczniów przez etapy inspiracji i zafascynowania AI, poznawania mechanizmów działania AI i algorytmów. Składa się z czterech etapów, podczas których młodzież stopniowo zdobywa podstawowe umiejętności potrzebne do wykorzystania Sztucznej Inteligencji w ujęciu aplikacyjnym. 
35.Pix Programming Challengeogólnopolskiwrzesień 2022-czerwiec 2023Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. 
36.Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejetności w dziedzinie cyberbezpieczeństwaCyberSkiller Challenge Polandogólnopolskistyczeń-czerwiec 2023Celem konkursu jest szerzenie umiejetności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Konkurs odbedzie się w 3 etapach według formuly CTF( CAPTURE THE FLAG) 
37.Dzień programistyszkolny13.wrz.22  
38.Mistrzostwa ITOgólnopolski08.paź.22Zadanie w dywizji Creative IThttps://mistrzostwait.com/
39.IWISmiędzynarodowy18.paź.22Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie gościmy wynalazców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.https://iwis.polskiewynalazki.pl/#/
40.Samsung Solve For TomorrowogólnopolskiI faza projektu 20.09–15.11.2022 r. 20.09. – 31.10.2022 (do godz. 23:59) – Rekrutacja do 15.11.2022 – ogłoszenie półfinałowych zespołów do 15.11.2022 – ogłoszenie półfinałowych zespołówSolve For Tomorrow to program, w ramach którego młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości.https://solvefortomorrow.pl/
41.Elektronicznych Hackathonogólnopolski08.paź.22W Centrum ElektroEkologii wierzymy w młodzież. To oni stoją na czele wielu akcji proekologicznych. Dlatego już w październiku organizujemy wyjątkowy hackathon, w którym młodzież może zaprezentować swoje pomysły na rzecz zwiększenia liczby oddawanych elektrośmieci wśród młodzieży. Hackathon to jest świetna okazja, aby dopracować swój pomysł pod okiem ekspertów z branży.wel.wat.edu.pl
42.Szkolny Festiwal Naukowy Exploryszkolny06.gru.22  
43.Game Jamszkolny11-12.03.2023Weekendowe wyzwanie uczniów, które będzie polegało na stworzeniu grywalnej gierki 
44.Dzień informatykaszkolny08.cze.23Zagadki z wiedzy informatycznej 
45.AI4Youthogólnopolski01.10.2022-21.10.2022Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel.ai4youth.edu.pl
46.Bóbrmiędzynarodowy16.10 .2022 – 7.11.2022Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego, algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjnąwww.bobr.edu.pl
47.Potyczki młodych adminówogólnopolskiListopad grudzień 2022IX edycja konkursu dla młodych administratorów systemów serwerowychpotyczkimlodychadminow.pl
48.Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i ElektronicznejogólnopolskiStyczeń – luty 2023XLVI edycji OOWEEhttp://oowee.agh.edu.pl/
49.Olimpiada Wiedzy o Ekologiiogólnopolskistyczeń-czerwiec 2023Olimpiada Wiedzy o Ekologii jest najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej, cieszącą się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem uczniów kolejnych roczników adeptów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz dydaktyków. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga dużego samodzielnego nakładu pracy oraz zaangażowania uczniów i zdolności łączenia teorii z praktyką. Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej od 1991 roku sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
50.EXPLORY (finał Gdynia)ogólnopolski19-21.10 2022Konkurs Explory został stworzony z myślą o młodych pasjonatach nauki i nowych technologii, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, spotkać inspirujących rówieśników i poznać kulisy pracy badacza. 3 uczniów z klasy 4plblink
51.Konkurs geograficzny dla klas pierwszychszkolnyII semestr po feriach zimowychKonkurs obejmował będzie wiedzę z różnych dziedzin geograficznych. Klasa, która otrzyma najwięcej pkt. Weźmie udział w jednodniowej wycieczce. 
52.Ogólnopolska olimpiada wiedzy chemicznej dla szkół ponadpodstawowychogólnopolskiI etap 1 04.11 (on line na platformie edukator.pl) Konkurs wiedzy ogólnej chemicznej obejmujący zakres podstawy programowej na poziomie rozszerzonymwww.edukator.pl
53.Konkurs chemiczny organizowany przez Wydział Chemii PW ogólnopolskiBrak informacji od organizatoraKonkurs wiedzy ogólnej chemicznej obejmujący zakres podstawy programowej na poziomie rozszerzonymbps.pw.edu.pl
54.Losy żołnierza i oręża polskiegoogólnopolski20 X etap szkolnyOgólnopolskim projektem, służącym rozwijaniu zainteresowań historycznych wśród uczniów. Olimpiada adresowana jest do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości.www.losyzolnierza.pl
55.Olimpiada historycznaogólnopolskiX etap szkolnyKonkurs wiedzy ogólnej historycznej obejmujący zakres podstawy programowej na poziomie rozszerzonym.olimpiadahistoryczna.pl
56.Olimpiada wiedzy o społeczeństwieogólnopolskiX etap szkolnyKonkurs wiedzy ogólnej obejmujący zakres podstawy programowej na poziomie rozszerzonym.www.owpsw.edu.pl
57.Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”międzynarodowystyczeń-maj 2023Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. 
58.Olimpiada MatematycznaOgólnopolskiCały rokKonkurs matematycznyom.mimuw.edu.pl
59.KangurogólnopolskimarzecKonkurs matematycznywww.kangur-mat.pl
60.Konkurs S. Kalińskiego WATogólnopolskilistopad – marzecKonkurs matematycznywww.wojsko-polskie.pl
61.Międzynarodowe zawody matematyczneEuropa23 kwietnia 2023Międzynarodowe zawody matematyczne w grupach- reprezentanci LO i TM w ciągu 120 minut rozwiązują różnorodne zadania matematyczne. Ze szkoły można wystawić TYLKO jedną drużynę.www.impan.pl
62.Olimpiada Innowacji Technicznych   w Elektronice i Mechatroniceogólnopolskistyczeń-maj 2023W ramach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbywa się Olimpiada Blok A Innowacje Techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką Innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charaketrze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i równiez poszerzenie ich wiedzy 
63.Olimpiada Innowacji Technicznych   w mechaniceogólnopolskistyczeń-maj 2023W ramach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbywa się Olimpiada Blok A Innowacje Techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką Innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charaketrze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i równiez poszerzenie ich wiedzy. 
64.Olimpiada Wiedzy Technicznejogólnopolskistyczeń-październik 2023OWT jest organizowana przez Fundację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się wiedzą mechaniczno-budowlaną i elektryczno–elektroniczną. Składa się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego. 
65.Euroelektraogólnopolskistyczeń-luty 2023Olimpiada rozgrywana jest w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej. Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady, zawody II stopnia to zawody okręgowe, zawody III stopnia to zawody centralne. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy Olimpiady rozwiązują kilka zadań testowych (od 4 do 6). 
66.Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznejogólnopolskistyczeń-czerwiec 2023Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana przez AGH, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą z zakresu nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest podzielony na część praktyczną i ustną. 
67.Elektronogólnopolskistyczeń-kwiecień 2023Konkurs ELEKTRON organizowany jest przez Politechnikę Wrocławską i dotyczy zagadnień związanych z profilem kształcenia na Wydziale Elektroniki i Mikrosystemów Fotoniki, a w szczególności elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki. 
68.Ogólnopolski konkurs wiedzy o materiałachogólnopolskistyczeń-luty 2023Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Materiałach organizowany jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu WIM PW przed egzaminem maturalnym. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się znajomością zagadnień z fizyki ciała stałego oraz chemii, chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. 
69.Konkurs mechatroniki, automatyki i robotykiogólnopolskistyczeń-marzec 2023Konkurs organizowany przez Wydział Mechatroniki PW. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich, szczególnie klas wcześniejszych niż maturalne do poszerzenia wiedzy technicznej i otwartego spojrzenia na rozwiązanie zagadnień z szeroko pojętej mechatroniki w tym automatyki i robotyki. 
70.Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznejogólnopolskistyczeń-marzec 2023Organizatorem konkursu jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą mechaniką i mechatroniką pojazdów i maszyn. 
71.Konkurs CADszkolnystyczeń-czerwiec 2023Szkolny konkurs obejmuje wiedzę z zakresu modelowania CAD organizowany przez nauczycieli przedmiotów mechatronicznych. 
72.CANSATmiędzynarodowystyczeń-maj 2023CanSat to międzynarodowy konkurs, który zachęca uczniów/uczennice do samodzielnego konstruowania minisatelitów i prowadzenia za ich pomocą badań naukowych. Daje im to szansę zaangażowania się w prawdziwy projekt inżynierski już na etapie edukacji szkolnej. 
73.Młody innowatorogólnopolskistyczeń-maj 2023Konkurs organizowany przez Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Towarzystwo Kultury Technicznej i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzenie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. 
74.mikroBot!ogólnopolskistyczeń-czerwiec 2023Konkurs mikroBot skierowany jest do młodych uczestników, którzy nie zakończyli jeszcze nauki w szkołach. Uczestnicy konkursu muszą zbudować roboty, które będą konkurować w 5 kategoriach: Lego Sumo, Lego LineFollower, Open MiniSumo, Open LineFollower, Freestyle. 
75.Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczościogólnopolski01.mar.23Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myśleniapzswir.pl
76.Olimpiada Wiedzy Technicznejogólnopolski10.2022-03.2023Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myśleniaenot.pl
77.Konkurs CADszkolny05.cze.23Sprawdzanie umiejętności w CAD 
78.Turniej maszyn wodnychogólnopolski01.paź.22Zbudowanie maszyny do zamaiany energii kinetycznej i potencjalnej wody na energię mechanicznąpgeturniejmaszyn.pl
79.Turniej maszyn wiatrowychogólnopolski01.lut.23Zbudowanie wiatraka zamieniającego energię siły wiatru na energię mechanicznąpgeturniejmaszyn.pl
80.Elektronogólnopolski01.lut.23Rozwiązywanie zadań z elektrotechniki i elektronikiwemif.pwr.edu.pl
81.OOWEEogólnopolski01.lut.23Rozwiązywanie zadań z mechatroniki i automatykioowee.agh.edu.pl
82.Mistrzostwa Polski w PLCogólnopolski01.lut.23Programowanie sterowników PLC, Politechnika Wrocławskahttps://mistrzostwaplc.pwr.edu.pl/
83.SkillsPoland 2022Ogólnopolski01.lis.22Promowanie umiejętności zawodowycheuroskills2023.org
84.Hackathonregionalny Międzyszkolny konkurs programowania robotówhackathon.gov.pl
85.Konkurs mechatroniczny – programowanie PLCszkolnygru.22Programowanie sterowników PLC 
86.SIGGogólnopolskiI semestr 22/23SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie.sigg.gpw.pl
87.Olimpiada Wiedzy EkonomicznejogólnopolskiI semestr 22/23Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.link
88.XVIII Olimpiada PrzedsiębiorczościogólnopolskiI semestr 22/23Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Biznes i zarządzanie”. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.link
89.Przedsiębiorcza Młodzieżogólnopolskiluty-czerwiec 2023Program adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych, zarówno szkół kształcenia zawodowego (tj. zasadnicze szkoły zawodowe i technika), jak i do liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych. Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, zarówno podczas przygotowania i realizacji własnych projektów społecznych oraz projektów innowacji technicznych. W ramach programu odbędą się: konkurs innowacji technicznych oraz konkurs na najlepsze projekty społeczne. 
90.Olimpiada projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”ogólnopolskistyczeń-czerwiec 2023Olimpiada Zwolnieni z Teorii jest praktyczną olimpiadą w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Po realizacji własnej inicjatywy uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób. 
91.WORLD SKILLSmiędzynarodowystyczeń-listopad 2023WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. W konkursach mogą wziąć udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych w wieku 18-25 lat. 
92.SIGGogólnopolskistyczeń-marzec 2023Gra giełdIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Po raz 21. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej! W tym roku do specjalnej rozgrywki zapraszamy także nauczycieli-opiekunów!  Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 100  zł! Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.owa 
93.Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej chłopców.Etap dzielnicowy01.mar.23Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
94.Mistrzostwa Mokotowa w piłce ręcznej chłopców.Etap dzielnicowy01.paź.22Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
95.Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt.Etap dzielnicowy01.mar.23Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
96.Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce chłopców.Etap dzielnicowy01.mar.23Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
97.Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu dziewcząt i chłopcówEtap dzielnicowy01.lut.23Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
98.Mistrzostwa Mokotowa w piłce nożnej chłopcówEtap dzielnicowy01.kwi.23Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
99.Mistrzostwa Mokotowa w lekkoatletyce chłopców i dziewcząt.Etap dzielnicowyKwiecieńWspółzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
100.Biegi przełajowe – indywidualneEtap dzielnicowy01.paź.22Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
101.Biegi przełajowe – sztafetyEtap dzielnicowy01.paź.22Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
102.Tenis stołowy dziewcząt i chłopcówEtap dzielnicowy15.lip.05Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży