W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi:

  • Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego
  • LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

tel. 22 646-44-99 lub 22 646-44-98

wszystkie sprawy związane z rekrutacją: rekrutacja@tm1.edu.pl

Telefon: 22 646-44-99 lub 22 646-44-98

Sekretariat dyrektora, pok. 105 :
tel. wew. 113,  e-mail:  szkola@tm1.edu.pl

Sekretariat uczniowski, pok. 104:
tel. wew. 111, e-mail: sekretariat@tm1.edu.pl

Specjalista ds. archiwum,
e-mail: justyna.kraszewska@tm1.edu.pl

Kierownik gospodarczy, pok. 102:
tel. wew. 114, e-mail: boguslawa.gronczynska@tm1.edu.pl

Specjalista ds. kadr, pok. 101:
tel. wew.119, e-mail: monika.rupert-komuda@tm1.edu.pl

Specjalista ds. finansowych, pok. 102:
tel. wew. 114, e-mail: monika.naruszczka@tm1.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości kontaktu również za pośrednictwem platformy ePUAP:

https://epuap.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Stanisław Rudowski,

email: srudowski.iod@dbfomokotow.pl