W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

tel. 22 646-44-99 lub 22 646-44-98

wszystkie sprawy związane z rekrutacją: rekrutacja@tm1.edu.pl

Telefon: 22 646-44-99 lub 22 646-44-98

Sekretariat dyrektora, pok. 105 :
tel. wew. 13,  e-mail:  szkola@tm1.edu.pl

Sekretariat uczniowski, pok. 104:
tel. wew. 11, e-mail: sekretariat@tm1.edu.pl

Sekretariat ds. egzaminów i Archiwum, pok.114a:
tel. wew. 30, e-mail: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Kierownik gospodarczy, pok. 102:
tel. wew. 14, e-mail: boguslawa.gronczynska@tm1.edu.pl

Specjalista ds. kadr, pok. 101:
tel. wew. 19, e-mail: monika.rupert-komuda@tm1.edu.pl

Pracownik ds. finansowych, pok. 113:
tel. wew. 18, e-mail: yuliia.danshyna@tm1.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości kontaktu również za pośrednictwem platformy ePUAP:

https://epuap.gov.pl

UWAGA!!! OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 ust. 1. pkt. 2 oraz ust. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 informuje, iż od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania szkoła będzie realizowała swoje zadania z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Interesanci / uczniowie / rodzice uczniów / pracownicy przekazują podania, wnioski i inne dokumenty do sekretariatów oraz pozostałych komórek administracyjnych szkoły wyłącznie:

  • listownie na adres: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, 02-520 Warszawa, Wiśniowa 56 (dokumenty będą odczytane po odbyciu dobowej kwarantanny);
  • poprzez przesłanie mailem skanów (adresy mailowe powyżej);
  • poprzez wrzucenie dokumentów (zapakowanych w kopertę) do odpowiedniej skrzynki w Recepcji szkoły, w holu głównym. (dokumenty będą odczytane po odbyciu dobowej kwarantanny) .

W sprawach pilnych i kadrowych przed złożeniem dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.