System obowiązujący do roku szkolnego 2019/2020 (klasy IV technikum)

Egzaminy zawodowe odbywają się z następujących kwalifikacji:

Technik informatyk

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych sesja zimowa klasa III
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami sesja letnia klasa III
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami sesja zimowa klasa IV

Technik mechatronik

E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych sesja zimowa klasa III
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych sesja letnia klasa III
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych sesja zimowa klasa IV

Każdy egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Zdanie wszystkich 3 kwalifikacji i ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu technika.