Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/