eLegitymacje

Legitymacje wydawane przez naszą szkołę mają funkcjonalność karty miejskiej – mogą być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Elektroniczna legitymacja – Warszawski Transport Publiczny (wtp.waw.pl)

mLegitymacje

CO TRZEBA ZROBIĆ:

  1. Należy przysłać zdjęcie jako załącznik w formacie .jpg (max 5MB) podpisane imieniem nazwiskiem i klasą (w nazwie pliku) na adres legitymacje@tm1.edu.pl a w sekretariacie złożyć wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Pobierz wniosek
  2. Następnie uczeń odbiera z sekretariatu kod do uruchomienia legitymacji.
  3. Legitymacje będą przygotowywane raz w tygodniu, po zebraniu większej liczby chętnych.
  4. UWAGA! Nie będzie możliwości wyrabiania legitymacji w ostatnim tygodniu roku szkolnego, ze względu na natłok prac związanych z zakończeniem roku szkolnego.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

mLegitymacja szkolna – mObywatel w aplikacji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.