Dyrektor ZSLiT nr 1 wprowadza do stosowania od 1 sierpnia 2018 r. :

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy
Ogólne Warunki Umowy Najmu

(Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 48/2017/2018)

Ogólne Warunki Umów obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.


Ogłoszenie z dnia 7 lipca 2020 r. o woli oddania w dzierżawę przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 pomieszczenia w budynku szkoły, przeznaczonego na prowadzenie bufetu wyłącznie dla uczniów
i pracowników szkoły

Ogłoszenie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły (parter, wejście główne do budynku).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DZIERŻAWĘ