W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące oddziały:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  • TECHNIK INFORMATYK          dwujęzyczny (język angielski) 1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK INFORMATYK          1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK PROGRAMISTA        1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK MECHATRONIK       2 oddziały (64 miejsca)

W zawodach technik informatyk i mechatronik przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka. W zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA przedmioty rozszerzone to matematyka i informatyka.

Klasa dwujęzyczna ma zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego i realizuje dwujęzycznie przedmiot ogólnokształcący (1 lub więcej) oraz niektóre przedmioty zawodowe.

Język obcy I to angielski, język drugi do wyboru – niemiecki, rosyjski lub hiszpański (grupa danego języka może nie powstać, jeśli zgłosi się zbyt mała liczba chętnych).

2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

  • 1la i 1lb oddziały ogólne z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, matematyka i informatyka (język drugi: niemiecki, rosyjski lub hiszpański – grupa danego języka może nie powstać, jeśli zgłosi się zbyt mała liczba chętnych)  – 64 miejsca,