W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące oddziały:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  • TECHNIK INFORMATYK          dwujęzyczny (język angielski) 1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK INFORMATYK          1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK PROGRAMISTA        1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK MECHATRONIK       1 oddział (32 miejsca)

W zawodach technik informatyk i mechatronik przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.

W zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA przedmioty rozszerzone to matematyka i informatyka.

Klasa dwujęzyczna ma zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego i realizuje dwujęzycznie przedmiot ogólnokształcący (1 lub więcej) oraz niektóre przedmioty zawodowe. UWAGA! Do klasy dwujęzycznej wymagane jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Język obcy I to we wszystkich oddziałach angielski, język drugi: niemiecki lub hiszpański (w każdej klasie po 16 miejsc). Język drugi jest realizowany w grupach międzyoddziałowych, co umożliwia lepsze dostosowanie poziomu do umiejętności uczniów (2 grupy hiszpańskiego i 2 grupy niemieckiego dostępne dla danej klasy).

2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

  • 1la – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, matematyka i informatyka (język drugi: hiszpański)  – 32 miejsca,
  • 1lb – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, matematyka i informatyka (język drugi: niemiecki)  – 32 miejsca,