dane o oddziałach z systemu

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące oddziały:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  • TECHNIK INFORMATYK          dwujęzyczny (język angielski) 1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK INFORMATYK          1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK PROGRAMISTA        1 oddział (32 miejsca)
  • TECHNIK MECHATRONIK       2 oddziały (64 miejsca)

W zawodach technik informatyk i mechatronik przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.

W zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA przedmioty rozszerzone to matematyka i informatyka.

Klasa dwujęzyczna ma zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego i realizuje dwujęzycznie przedmiot ogólnokształcący (1 lub więcej) oraz niektóre przedmioty zawodowe. UWAGA! Do klasy dwujęzycznej wymagane jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych i termin składania podań upływa wcześniej – 30 maja.

Język obcy I to we wszystkich oddziałach angielski, język drugi: niemiecki lub hiszpański (grupa danego języka może nie powstać, jeśli zgłosi się zbyt mała liczba chętnych). W niektórych oddziałach język drugi będzie przypisany do klasy. W zawodzie technik mechatronik jedna z klas, jako język drugi, ma wyłącznie język niemiecki. Informacja o drugim języku obcym w poszczególnych klasach zostanie jeszcze doprecyzowana przed etapem składania podań ze względów organizacyjnych.

plany nauczania technikum od 2022

2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

  • 1la – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, matematyka i informatyka (język drugi: niemiecki lub hiszpański – po 16 miejsc)  – 32 miejsca,
  • 1lb – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, wiedza o społeczeństwie i geografia (język drugi: niemiecki lub hiszpański – po 16 miejsc)  – 32 miejsca,
  • 1lc – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki i geografia  – 32 miejsca,
  • 1ld – oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język hiszpański i geografia – 32 miejsca.

plany nauczania liceum od 2022