Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Biblioteka zaprasza…

nie tylko wielbicieli twórczości Henryka Sienkiewicza, ale też tych, którym głośne czytanie sprawia przyjemność, do udziału w konkursie „Wszyscy czytają Sienkiewicza” organizowanym przez Dom Kultury „Kolorowa” w Ursusie. Konkurs odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 r., a uczestnicy przeczytają przygotowane wcześniej fragmenty Trylogii lub „Krzyżaków”. Szczegółowe informacje i zapisy do 13.09. w bibliotece szkolnej

Stypendium szkolne i wyprawka szkolna

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć w szkole do 9 września 2016 r. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 oraz wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w szkole do 15 września 2016 r. Wnioski przyjmuje pedagog szkolny Jolanta Parzych pokój 216 (II piętro) zgodnie z harmonogramem pracy. Podczas zebrania z rodzicami […]

Test z języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Test diagnozujący z języka obcego II dla klas 1 odbędzie się na pierwszych lekcjach tego przedmiotu. Uczniowie gromadzą się przed lekcją w holu III piętro.

Uwaga tegoroczni absolwenci klas 4tm1 i 4tm2 technika mechatronika.

Trwają zapisy na zajęcia przygotowujące do egzaminu poprawkowego z klasyfikacji E.19. Osoby chcące wziąć udział w tych zajęciach proszone są o wysłanie mejla na adres: niedbala4@wp.pl. Zapisy trwają do 2 września.

Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników odbędzie się w bibliotece szkolnej (sala 219) w dniach 2. 09.(piątek), 5.09. (poniedziałek), 6.09 (wtorek) w godzinach od 8.00 – 15.00. Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie przedłużony na następne dni, a informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00, na boisku szkolnym.   Uwaga uczniowie klas I: o godz. 8.30 odbędzie się spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.   Około godz. 9.45 – Uczniowie klas I rozpoczynają test z języka angielskiego. Prosimy, aby każdy z uczniów klas […]

Odbiór świadectw / dyplomów – egzaminy zawodowe

Zapraszamy po odbiór: świadectw/dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin), dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) z sesji czerwiec 2016 w dniu 26 sierpnia 2016 roku po godzinie 11:00.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe MATURALNE: 23 sierpnia godz. 9:00 – egzaminy pisemne 25 sierpnia godz. 8:00 – egzamin ustny z języka angielskiego   Egzaminy poprawkowe dla uczniów: 25 lub 26 sierpnia godz. 9:00 – część pisemna (część ustna w tym samym dniu po sprawdzeniu prac)

Rekrutacja uzupełniająca

Wolne miejsca: LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa – 3 technik mechatronik – 1 technik informatyk – 1 Podania można składać w sekretariacie szkoły do 8 sierpnia do godz. 15:30. Podanie powinno zawierać imię, nazwisko, PESEL kandydata oraz numer telefonu. Prosimy o wyraźne wskazanie oddziału, do którego kandydat się ubiega lub kolejności preferencji. Do podania […]

Zmiana terminu składania oryginałów dokumentów przez kandydatów

Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin składania dokumentów i zaświadczeń lekarskich na 29 lipca godz. 12:00. Zmieniono również terminy rekrutacji uzupełniającej. Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni […]

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Od dnia 15 lipca od momentu opublikowania list zakwalifikowanych sekretariat będzie wydawał skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do TECHNIKUM. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają od 15 lipca (od momentu wywieszenia list) do 26 lipca do godz. 12:00: oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego tylko TECHNIKUM: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia […]

Lista podręczników

W pierwszych dniach września biblioteka szkolna zorganizuje kiermasz podręczników używanych. Lista podręczników klasa 1 Technikum   Klasy I Technikum Mechatroniczne nr 1 Lista podręczników klasy 2 – 4 Technikum  podreczniki Technikum klasy 2 3 4 Lista podręczników klasa 1 Liceum Klasa I_ LXXX LO Lista podręczników klasa 2 Liceum Klasa II_LXXX LO Lista podręczników klasa 3 Liceum […]

1 109 110 111 112 113 115
Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content