Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Dodatkowy Kiermasz

Drodzy Uczniowie Zapraszamy wszystkich chętnych na dodatkowy Kiermasz używanych podręczników głównie do języka angielskiego, który odbędzie się 13 września (we środę) w czytelni szkolnej podczas długich przerw godz.11.15- 11.35 i 12.20 – 12.40

Nabór na warsztaty z programowania w Javie.

Mamy przyjemność ogłosić, że rozpoczyna się nabór na tegoroczne warsztaty z programowania w Javie. Warsztaty będą odbywać się o godzinie 19:00 w ustalone dni w trybie online za pomocą platformy Microsoft Teams. Warsztaty poprowadzi pasjonat, wykładowca uczelni. Link do zapisów: https://forms.office.com/e/gFZZMSTGr2 Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora warsztatów Mateusza Łojewskiego Warsztaty są organizowane w ramach działalności Uczniowskiego Koła Informatycznego

50 Olimpiada Geograficzna

W roku szkolnym 2023/24 odbędzie się jubileuszowa L olimpiada geograficzna.  Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w tej olimpiadzie, proszeni są o zgłoszenie do nauczyciela geografii najpóźniej do piątku 15 IX 23 r.

MATURA 2024 KURS z ekspertem Uniwersytetu SWPS

Deklaracje maturalne – absolwenci

Absolwenci, którzy chcą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego mogą składać deklaracje przez konto ZIU na stronie Logowanie – Zintegrowany Interfejs Użytkownika (ziu.gov.pl) Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 lutego 2024. Sugerujemy składanie jej najpóźniej w grudniu. Najwcześniej prosimy o zgłaszanie się po 20 września – czekamy na otwarcie nowej sesji w systemie obsługi egzaminu. […]

WIFI 2023

W oczekiwaniu na nową edycję przypominamy:  

XII Warszawskie Dni Techniki

W dniach od 27 września do 4 października odbędą się XII Warszawskie Dni Techniki, których szczegółowy program znajduje się na plakacie poniżej.Na wszystkie imprezy wstęp jest wolny.Klasy, które chcą wziąć udział w Dniach Techniki proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do Pana Zbigniewa Niedbały (pokoju 110).

SPOTKANIE ŁĄCZNIKÓW Z BIBLIOTEKĄ

Zapraszam klasowych łączników z biblioteką na spotkanie  organizacyjne otwierające nowy rok szkolny.  Spotykamy się w czwartek 14 września w czytelni na I długiej przerwie (godz. 11.15). Beata Walczak

ZEBRANIE Z RODZICAMI

6 września 2023 roku  (środa) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami. Wykaz sal, w których odbędą się spotkania poszczególnych klas, pojawi się w najbliższym czasie. Zapraszamy! Uwaga! Nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.

Kiermasz używanych podręczników

Drodzy Uczniowie Zapraszamy wszystkich chętnych – sprzedających i kupujących – na Kiermasz używanych podręczników, który odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 września w czytelni szkolnej podczas długich przerw  godz. 11.15 – 11.35 i 12.20 – 12.40

Dodatkowe ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk Nr polisy: EDU-A/P 126618 UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo. Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy InteRrisk : 74 1240 6960 7170 0012 5012 6618 Tytułem: polisa  EDU-A/P 126618  imię, […]

 Rządowy program pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje każdemu uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Wniosek o dofinansowanie może złożyć rodzic, pełnoletni uczeń lub inna osoba, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Zgoda powinna być dołączona do wniosku. Termin składania wniosków w szkole: 7 września 2023r. Maksymalna kwota dofinansowania: 445 zł. Osobą przyjmującą wnioski i udzielającą […]

1 2 3 4 174
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content