GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

Edyta Osytek – Pochwicka psycholog szkolny

pok. 214

Dzień tygodnia Godziny pracy na rzecz ucznia (pensum 22)
Poniedziałek 10.30 – 14.30
Wtorek 9.40 – 13.40
Środa 9.40 – 15.40
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 10.30 – 14.30

Krystyna Sławińska pedagog szkolny

pok. 215

Dzień tygodnia Godziny pracy na rzecz ucznia (pensum 22)
Poniedziałek 8.30 – 14.30
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 9.00 – 14.00
Czwartek 11.00 – 15.00
Piątek 12.00 – 15.00

Iwona Klimek pedagog szkolny

pok. 216

Dzień tygodnia Godziny pracy na rzecz ucznia (pensum 22)
Poniedziałek 14.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 10.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 12.00

Justyna Hajduk pedagog szkolny

pok. 202

Dzień tygodnia Godziny pracy na rzecz ucznia (pensum 11)
Poniedziałek 8.00 – 11.00
Wtorek -­­–
Środa 11.00 – 16.00
Czwartek
Piątek 10.00 – 13.00

Ewa Zdończyk pedagog szkolny

pok. 202

Dzień tygodnia Godziny pracy na rzecz ucznia (pensum 5,5)
Poniedziałek 12.35-13.20
Wtorek 11.40-12.25
Środa
Czwartek 13.25-15.00
Piątek 8.00- 9.35

Spotkania zespołu psychologiczno – pedagogicznego środa 10.40 – 11.15

OBSZARY PRACY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Krystyna Sławińska Edyta Osytek-Pochwicka Iwona Klimek Justyna Hajduk Ewa Zdończyk
Orzeczenia -IPET Orzeczenia -IPET
Opinie- specyficzne trudności np.: dysleksja Opinie- specyficzne trudności np.: dysleksja
Zajęcia psychologiczne
z młodzieżą (wynikające
orzeczeń, opinii, zindywidualizowanej ścieżki)
Przygotowanie opinii na użytek orzecznictwa
Kompetencje społeczne, zdrowie psychiczne, uzależnienia behawioralne Kompetencje społeczne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój osobisty, tutoring Uzależnienia behawioralne,

Praca nad stresem, doradztwo kryzysowe

Warsztat technik uczenia się
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Trudności emocjonalne
Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka uniwersalna
Zadania przypisane w programie wychowawczo-profilaktycznym Zadania przypisane w programie wychowawczo-profilaktycznym Zadania przypisane w programie wychowawczo-profilaktycznym Zadania przypisane w programie wychowawczo-profilaktycznym Zadania przypisane w programie wychowawczo-profilaktycznym
Pomoc materialna Pomoc materialna
Osobiste ścieżki kariery Doradztwo zawodowe
Wspieranie uzdolnień w działaniach projektowo-innowacyjnych, warsztaty ze skuteczności działania; współpraca z wychowawcami Praca z uczniem uzdolnionym
Bezpieczeństwo prawne- zajęcia Warsztaty dla rodziców i nauczycieli