LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


TECHNIKUM MECHATRONICZNE

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY OGÓLNE

klasa 1ta, 2ta i 3ptaplan-dwujezyczna-informatyk-od-2019

klasa 1tb i 2tb plan nauczania informatyk od 2020

klasa 1tc i 2tc Plan nauczania programista od 2020

klasa 3ptb technik informatyk i 3ptm technik mechatronik  plan nauczania 1ptb i 1ptm 2019

klasa II (3gta, 3gtb, 3gtm1, 3gtm2) po gimnazjum od 2019/2020 plan ogólny technikum ogólny 2019_2020

klasy IV Plan nauczania ogólny TECHNIKUM od 2017_2018

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY ZAWODOWE

klasa 1tc i 2tc Plan nauczania 1tc przedmioty zawodowe technik programista od 2020

klasa 1ta, 1tb, 2ta, 2tb, 3pta i 3ptb kształcenie zawodowe PLAN NAUCZANIA t.informtyk 5 letnie od 2019

klasa 3ptm kształcenie zawodowe PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_5-lat-od_2019_2020_1

klasa 3gta i 3gtb technik informatyk po gimnazjum od 2019/2020 PLAN_NAUCZANIA_t.informatyk_4-letnie_2019_2020_z

klasa 3gtm1 i 3gtm2 technik mechatronik po gimnazjum od 2019/2020 PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_-4-lata-od-2019_2020_1

klasy IV technik informatyk przedmioty zawodowe Plan dydaktyczny INFORMATYK od 2017_2018

klasy IV technik mechatronik przedmioty zawodowe  Plan dydaktyczny MECHATRONIK od 2017_2018