LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


TECHNIKUM MECHATRONICZNE

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY OGÓLNE

klasa 1ta 1ta-plan-nauczania.pdf

klasa 1tb 1tb-plan-nauczania.pdf

klasa 1tc 1tc-plan-nauczania.pdf

klasa 1tm 1tm-plan-nauczania.pdf

klasa 2ta 1ta-2022.pdf

klasa 2tb 1tb-2022.pdf

klasa 2tc 1tc-2022.pdf

klasa 2tm1 i 2tm2 1tm-2022.pdf

klasa 3ta, 4pta, 5pta – plan-dwujezyczna-informatyk-od-2019

klasa 3tb, 4tb plan nauczania informatyk od 2020

klasa 3tc, 4tc Plan nauczania programista od 2020

klasa 3 i 4 technik mechatronik 1tm-od-2020.pdf

klasa 5ptb technik informatyk i 5ptm technik mechatronik  plan nauczania 1ptb i 1ptm 2019

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY ZAWODOWE

klasa 1tc Plan nauczania przedmioty zawodowe technik programista od 2023

klasa 2tc Plan nauczania przedmioty zawodowe technik programista od 2022

klasa 3tc, 4tc Plan nauczania przedmioty zawodowe technik programista od 2020

klasa 1ta, 1tb, 2ta, 2tb, 3ta,3tb, 4ta ,4tb, 5pta i 5ptb kształcenie zawodowe PLAN NAUCZANIA t.informtyk 5 letnie od 2019

klasa 1tm1, 2tm1, 2tm2kształcenie zawodowe plan mechatronik od 2022_2023

klasa 3tm1, 3tm2, 4tm1, 4tm2, 5ptm kształcenie zawodowe PLAN NAUCZANIA MECHATRONIK 5 lat od 2019 2020_1