LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


TECHNIKUM MECHATRONICZNE

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY OGÓLNE

klasa 1ta, 2ta i 3ptaplan-dwujezyczna-informatyk-od-2019

klasa 1tb, 2tb, 3tb plan nauczania informatyk od 2020

klasa 1tc, 2tc, 3tc Plan nauczania programista od 2020

klasa 4ptb technik informatyk i 4ptm technik mechatronik  plan nauczania 1ptb i 1ptm 2019

klasa 4gta, 4gtb, 4gtm1, 4gtm2 po gimnazjum od 2019/2020 plan ogólny technikum ogólny 2019_2020

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY ZAWODOWE

klasa 1tcPlan nauczania przedmioty zawodowe technik programista od 2022

klasa 2tc i 3tc Plan nauczania przedmioty zawodowe technik programista od 2020

klasa 1ta, 1tb, 2ta, 2tb, 3ta,3tb, 4pta i 4ptb kształcenie zawodowe PLAN NAUCZANIA t.informtyk 5 letnie od 2019

klasa 1tm1,1tm2 kształcenie zawodowe

klasa 2tm1,2tm2,3tm1,3tm2,4ptm kształcenie zawodowe PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_5-lat-od_2019_2020_1

klasa 4gta i 4gtb technik informatyk po gimnazjum od 2019/2020 PLAN_NAUCZANIA_t.informatyk_4-letnie_2019_2020_z

klasa 4gtm1 i 4gtm2 technik mechatronik po gimnazjum od 2019/2020 PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_-4-lata-od-2019_2020_1