LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


TECHNIKUM MECHATRONICZNE

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY OGÓLNE

klasa 1tb plan nauczania informatyk od 2020

klasa 1tc Plan nauczania programista od 2020

klasa 2ptb technik informatyk i 2ptm technik mechatronik  plan nauczania 1ptb i 1ptm 2019

klasa II (2gta, 2gtb, 2gtm1, 2gtm2) po gimnazjum od 2019/2020 plan ogólny technikum ogólny 2019_2020

klasy III i IV Plan nauczania ogólny TECHNIKUM od 2017_2018

SZKOLNE PLANY PRZEDMIOTY ZAWODOWE

klasa 1tc Plan nauczania 1tc przedmioty zawodowe technik programista od 2020

klasa 1ta, 1tb, 2pta i 2ptb kształcenie zawodowe PLAN NAUCZANIA t.informtyk 5 letnie od 2019

klasa 2ptm kształcenie zawodowe PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_5-lat-od_2019_2020_1

klasa 2gta i 2gtb technik informatyk po gimnazjum od 2019/2020 PLAN_NAUCZANIA_t.informatyk_4-letnie_2019_2020_z

klasa 2gtm1 i 2gtm2 technik mechatronik po gimnazjum od 2019/2020 PLAN-NAUCZANIA_MECHATRONIK_-4-lata-od-2019_2020_1

klasy III i IV technik informatyk przedmioty zawodowe Plan dydaktyczny INFORMATYK od 2017_2018

klasy III i IV technik mechatronik przedmioty zawodowe  Plan dydaktyczny MECHATRONIK od 2017_2018