Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamawiający

Link:
https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl

Termin składania  ofert 10 kwietnia 2024 r. godz. 11.00


Temat: Przebudowa części pomieszczeń budynku A i budynku Głównego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na Fab Lab – Warszawa, ul. Wiśniowa 56

Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e- Zamówienia

https://tm1-edu.ezamawiajacy.pl/pn/tm1-edu/demand/notice/public/35040/detailsTytuł: Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumenty:

UWAGA !!!!