Program wychowawczo-profilaktyczny został:

  • zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.09.2022 r.
  • zaopiniowany i zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 29.09.2022 r.