Program wychowawczo-profilaktyczny został:

  • zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.09.2023 r.
  • zaopiniowany i zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 27.09.2023 r.