Aktualnie szkoła realizuje następujące projekty:

 1. Projekty mobilności uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+ (finansowanie z programu PO WER)  z wykorzystaniem systemu ECVET:
  • w maju 2017 –  grupa 8 uczniów klas trzecich technikum mechatronicznego (4 informatyków i 4 mechatroników) wyjedzie na miesięczny staż zawodowy do Valetty na Maltę;
  • w listopadzie  2017 – grupa 8 uczniów klas trzecich technikum mechatronicznego ((4 informatyków i 4 mechatroników) wyjedzie na 3-tygodniowy staż zawodowy do Las Palmas na Wyspy Kanaryjskie;
  • w listopadzie 2017 – grupa 4 nauczycieli kształcenia zawodowego wyjedzie na tygodniowy staż zawodowy (job shadowing) do Las Palmas.

 2. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 10.1.1 –
  „Zaprogramuj swoją przyszłość”. W ramach projektu szkoła uzyska doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny za kwotę ok. 200 000 zł, zaś uczniowie i nauczyciele wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń zawodowych i odbędą staże zawodowe w firmach. Młodzież będzie również uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje.Działania planowane w ramach projektu to:

  • dla uczniów:
   • Szkolenia z zakresu programowanie procesów technologicznych w oparciu o sterowniki Siemens, Fanuc i Astrada;
   • Szkolenie ECDL-CAD 2D;
   • Szkolenie z zakresu hydrauliki siłowej;
   • Szkolenie z zakresu programowanie gier komputerowych;
   • Szkolenie SEP;
   • Szkolenie ECDL Advanced;
   • Kolo naukowe mechatroników;
   • Szkolne koło programowania robotów;
   • Szkolne koło programistyczne;
   • Staże u pracodawców.
  • dla nauczycieli kształcenia zawodowego:
   • Szkolenie z zakresu języka angielskiego;
   • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci;
   • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa aplikacji webowych;
   • Szkolenie z zakresu programowania aplikacji;
   • Staże u pracodawców;
   • Kurs instruktorski Cisco CCNA R&S dla administratora sieci (4 semestry).