Sekretariat uczniowski – pok. 104
Sekretariat dyrektora   – pok. 105
Sekretariat ds. egzaminów zawodowych i maturalnych – pok.104
Sekretariaty pracują od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW:

  • 7.30 – 15:10

Sekretariat szkoły informuje, iż decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 podpisywanie dokumentów (w tym zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły, legitymacji i innych) odbywać się będzie wyłącznie w, wtorki i czwartki w godzinach porannych.
W związku z powyższym uprasza się młodzież, aby prośby o przygotowanie stosownych dokumentów zgłaszane były w sekretariacie z odpowiednim wyprzedzeniem.

DUPLIKATY LEGITYMACJI:

Uczniowie chcący wyrobić duplikat legitymacji szkolnej proszeni są zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z wypełnionym podaniem i 1 zdjęciem o wymiarach 30×42 mm. Duplikaty wydawane będą po 2-3 dniach od daty wpłynięcia podania, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 9 zł na rachunek bankowy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Bank Handlowy nr 25 1030 1508 0000 0005 5090 2001 W tytule proszę wpisać: „opłata skarbowa za duplikat legitymacji szkolnej wystawiony przez ZSLiT Nr 1 – imię i nazwisko ucznia”. Druk duplikat legitymacji

ZAŚWIADCZENIA:

Osoby ubiegające się o wystawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu z wypełnionym podaniem. Absolwenci szkoły o wyrobieniu zaświadczenia będą informowani telefonicznie przez pracownika sekretariatu. Młodzież aktualnie uczącą się, informujemy, iż Dyrektor podpisuje dokumenty wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach porannych – w związku z powyższym uprasza się o odpowiednio wczesne składanie podań w sekretariacie. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie. Druk wydanie zaświadczenia

DUPLIKATY ŚWIADECTW:

Osoby zainteresowane wyrobieniem duplikatu świadectwa ukończenia szkoły  proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z wypełnionym podaniem. Duplikat wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w szkole. O wyrobieniu duplikatu będziecie Państwo poinformowani telefonicznie przez pracownika sekretariatu. Duplikat wydawany będzie po okazaniu dowodu osobistego oraz  dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł na rachunek bankowy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56,  Bank Handlowy nr 25 1030 1508 0000 0005 5090 2001 W tytule prosimy wpisać: „opłata skarbowa za duplikat świadectwa wystawiony przez ZSLiT Nr 1 – imię i nazwisko”. Druk wydanie duplikatu świadectwa

Uwaga! Duplikaty świadectw dojrzałości od 2005 roku (nowa matura) wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

KOMISJA WOJSKOWA:

Sekretariat szkoły informuje, iż uczniowie którzy otrzymali wezwanie na komisję wojskową zobowiązani są do stawienia się na komisji z:

  • dowodem osobistym,
  • ważną legitymacją szkolną,
  • 1 zdjęciem ( format jak do dowodu osobistego/ legitymacji),
  • w przypadku osób leczących się na choroby przewlekłe, konieczna do przedłożenia komisji będzie dokumentacja lekarska poświadczająca przebyte leczenie.