Obowiązujący STATUT ZSLiT nr 1:

Poprzednie wersje STATUTU ZSLiT nr 1: