Poniżej wyniki sprawdzianu z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej, który odbył się w dniu 3 sierpnia 2023 r.


Poniżej wzór wniosku dla etapu rekrutacji uzupełniającej. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 2 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu (z wyjątkiem kandydatów, których dokumenty są już w naszej szkole). 

Kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji z j. angielskiego w czerwcu, piszą go w dniu 3 sierpnia o godz. 10:00

Wyniki tego etapu zostaną opublikowane w dniu 9 sierpnia 2023 r.

Wolne miejsca po zakończeniu etapu potwierdzania woli nauki:

Liczba wolnych miejscOddziały Technikum i Liceum
 1 miejsce1ta TM technik informatyk klasa dwujęzyczna (2. język hiszpański)
Brak miejsc1ta TM technik informatyk klasa dwujęzyczna (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tb TM technik informatyk (2. język hiszpański)
 2 miejsca1tb TM technik informatyk (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tc TM technik programista (2. język hiszpański)
Brak miejsc1tc TM technik programista (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tm TM technik mechatronik (2. język niemiecki)
Brak miejsc1tm TM technik mechatronik (2. język hiszpański)
 1 miejsce1la ang.+mat.+inform. (2. język hiszpański kontyn.)
 1 miejsce1la ang.+mat.+inform. (2. język niemiecki kontyn.)
 1 miejsce1lb ang.+mat.+inform. (2. język hiszpański)
Brak miejsc1lb ang.+mat.+inform. (2. język niemiecki)
 2 miejsca1lc ang.+wos+ geografia (2. język hiszpański)
 1 miejsce1lc ang.+wos+ geografia (2. język niemiecki)

Minimum punktowe zakwalifikowanych:

OddziałNajniższa liczba punktów
(1la/h) [O] inf-ang-mat (ang-hisz)164.45
(1la/n) [O] inf-ang-mat (ang-niem)163
(1lb/h) [O] inf-ang-mat (ang-hisz*)162.1
(1lb/n) [O] inf-ang-mat (ang-niem*)161.05
(1lc/h) [O] geogr-ang-wos (ang-hisz*)155.15
(1lc/n) [O] geogr-ang-wos (ang-niem*)149.8
OddziałNajniższa liczba punktów
(1ta/h) [D] Technik informatyk (ang-hisz*)189.09
(1ta/n) [D] Technik informatyk (ang-niem*)185.98
(1tb/h) [O] Technik informatyk (ang-hisz*)169.7
(1tb/n) [O] Technik informatyk (ang-niem*)170
(1tc/h) [O] Technik programista (ang-hisz*)175.25
(1tc/n) [O] Technik programista (ang-niem*)174.85
(1tm/h) [O] Technik mechatronik (ang-hisz*)171.9
(1tm/n) [O] Technik mechatronik (ang-niem*)173.25

Listy zakwalifikowanych zostaną powieszone w szkole 21 lipca około godz. 12:00. Informację o wynikach rekrutacji najprościej jest uzyskać logując się bezpośrednio do systemu naboru warszawa.edu.com.pl lub do aplikacji mobilnej eLO! 2023. Kontakt telefoniczny ze szkołą może być utrudniony.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). Oryginały należy złożyć do 26 lipca do godz. 15:00. Niezłożenie oryginałów w tym terminie oznacza nieprzyjęcie do szkoły i uwolnienie miejsca dla innych kandydatów (rekrutacja uzupełniająca).

W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok, a następnie niszczona.

Osoby nigdzie niezakwalifikowane czekają na etap rekrutacji uzupełniającej – wnioski można składać od 31 lipca do 2 sierpnia. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy po 26 lipca pozostaną wolne miejsca, tzn. ktoś nie złoży oryginałów. Nadal obowiązuje kolejność wg punktów naliczonych wg tych samych zasad, co w I etapie. System elektroniczny na tym etapie nie działa – wnioski składa się osobiście w każdej z wybranych szkół.

Od 21 lipca można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów w godz. 8:00 – 15:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • kwestionariusz szkolny (Prosimy o druk dwustronny na 1 kartce),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
 • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.

Podręczniki – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56 (tm1.edu.pl)


Do 12 lipca do godz. 15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy sami zakładali swoje konta w systemie powinni wpisać do systemu swoje oceny przed zlożeniem dokumentów w szkole (za pozostałych kandydatów robią to szkoły podstawowe).

Sekretariat działa w godzinach 8:00 – 15:00.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Nie przyjmujemy samodzielnie wykonanych kserokopii świadectwa.

Prosimy o nieprzynoszenie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością). Proszę sprawdzić, czy szkoła podstawowa prawidłowo wpisała na świadectwie konkursy – osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł/miejsce) zgodnie z wykazem konkursów Kuratora Oświaty. https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17134,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Przypominamy, że świadectwo można przywieźć dopiero od 7 lipca razem z wynikami egzaminu ósmoklasisty – ułatwi to pracę komisji rekrutacyjnej.

Komisja będzie zajmować się weryfikacją osiągnięć w dniach 10 -12 lipca.


UWAGA! Wnioski są akceptowane na bieżąco. Od złożenia mija maksymalnie 1 dzień roboczy do pojawienia się komunikatu „wniosek zaakceptowany”. Jeżeli Państwo złożyli swój wniosek, a takiego komunikatu w systemie nie otrzymaliście, prosimy o niezwłoczny kontakt z SEKRETARIATEM szkoły. Problem najczęściej dotyczy wniosków składanych drogą elektroniczną i pojawia się w trakcie składania podpisu elektronicznego – dla szkoły takie wnioski są niezłożone.

UWAGA! Jeżeli na wniosku zostal wybrany oddział DWUJĘZYCZNY (D) termin składania wniosków upływa w dniu 29 maja o godz. 15:00!


Dzień otwarty 25 marca 2023 r. (sobota) w godz. 9:30 -13:30

Harmonogram:

 • spacer po szkole z uczniami przewodnikami wg mapy,
 • godzinne spotkania z kierownictwem szkoły – sesja pytań i odpowiedzi  w sali 416 (IV piętro) w dwóch turach:
  • I tura godz. 10.00
  • II tura godz. 12.00,
 • spotkania z nauczycielami,
 • zwiedzanie sal lekcyjnych zawodowych,
 • sala 211 ( II piętrotransmisja LIVE ze spotkań  z kierownictwem szkoły o 10.00 i 12.00.

Ważne!

 1. Prosimy o punktualne przybycie na spotkania z kierownictwem szkoły – umożliwi to sprawne przeprowadzenie panelu, zarówno podczas I oraz II tury.
 2. Nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.
 3. Po zakończeniu wydarzenia, nagrania ze spotkań będą umieszczone na stronie szkoły  https://tm1.edu.pl/ w zakładce strefa kandydata


Dzień otwarty na Wiśniowej – 16 kwietnia 2021

16 kwietnia miał miejsce wirtualny dzień otwarty:

Uczniowie zapraszają do zaglądania na https://facebook.com/wisniowa56


Poniżej pozostawiamy filmy z dni otwartych 2019 – pozwalają one zapoznać się z procesem rekrutacji i uzyskać więcej informacji o szkole. Stream był przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski zaprasza także na: facebook.com/wisniowa56 oraz instagram.com/wisniowa56 oraz stronę https://wisniowasu.pl